Digitální občanský průkaz v mobilu – eDoklad

26. 09. 2023

Vláda schválila novelu zákona o právu na digitální služby, která zavádí eDoklad – tedy možnost uložit občanku a další průkazy do mobilu. Návrh novely je k dispozici na portálu VeKLEP a čeká jej ještě schválení parlamentem.

Novela zavádí pojem „digitální stejnopis průkazu“ a definuje potřebnou infrastrukturu a procesy pro poskytování, používání a ověřování digitálních stejnopisů průkazů. Průkazem je možné prokazovat totožnost a případně jiné skutečnosti (libovolný průkaz, který má obraz v některém z agendových systémů).

eDoklad funguje následovně: úřad odpovědný za vydávání fyzického průkazu rozhodne o vydávání jeho digitálního stejnopisu. Zaregistruje průkaz do seznamu vedeného DIA a připraví technickou integraci s portálem občana. Důležité je, že pro zavedení nových typů průkazů není potřeba změna zákona, jde o operativní akci, kterou legislativně plně pokrývá navrhovaná novela.

Pokud se držitel průkazu rozhodne, že chce využívat jeho digitální stejnopis, přihlásí se na portál občana svou elektronickou identitou a vyžádá si vydání digitálního stejnopisu. Vydavatel průkazu údaje, které je možné z fyzického průkazu přečíst při jeho předložení, převede do elektronické formy. Držitel průkazu má vydané digitální stejnopisy uložené v mobilní aplikaci eDoklad a může je používat místo fyzické verze průkazu

Digitální stejnopisy průkazu může ověřovat jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní subjekt, tzv. ověřující. Ověřující se nejprve musí zapsat do neveřejného seznamu ověřujících, který vede DIA a do kterého je možné se zapsat pomocí aplikace pro správu ověřujících s využitím elektronické identifikace. Jakmile je ověřující zapsán v seznamu, může umožnit držitelům digitálního stejnopisu průkazu jeho použití.

Pro ověření průkazu je možné využít buď mobilní aplikaci eDoklad Ověření (název zavedený autorem článku), která funguje i bez připojení k internetu, nebo webovou aplikaci, pro jejíž použití musí být obě strany „online“ a komunikace probíhá přes centrální server.


Poslední změna 26. 09. 2023 09:10:12