přejdi na menu

Ochrana ovzduší

Aktuální stav kvality ovzduší na území Olomouckého kraje


Aktuální stav znečištění ovzduší - zpráva ČHMÚ - pobočka Ostrava

Mapy znečištění ovzduší - ČR

Aktuální přehled dat z AIM Přerov

Aktuální přehled dat z AIM Prostějov

Aktuální přehled dat z AIM Jeseník

Aktuální přehled dat z AIM Olomouc

 

Legislativa ochrany ovzduší

.pdf ZÁKON - 201-2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 1844 kB
.pdf Vyhláška MŽP č. 415-2012 Sb. 6334 kB
.pdf Vyhláška MŽP č. 312-2012 Sb. 580 kB
.pdf Vyhláška MŽP č. 330-2012 Sb. 1116 kB
.pdf Nařízení vlády č. 351-2012 Sb. 1644 kB
.pdf Nařízení vlády č. 56-2013 Sb. 2598 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Informace k ohlašovací povinnosti do ISPOP - 2014

.pdf OHLAŠOVACÍ POVINNOST - ISPOP - 2014 305 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI - ZÁVAZNÁ STANOVISKA A POVOLENÍ - OCHRANA OVZDUŠÍ

.doc FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POVOLENÍ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO 78 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PRO POTŘEBY OPŽP

.xls FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PRO POTŘEBY OPŽP 48 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Informace dle § 30 odst.1 písm. f) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

.xlsx SEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ - § 11 (2) ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2013 85 kB
.xlsx SEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ - § 11 (2) ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2014 35 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje - III. aktualizace - rok 2012

.pdf Aktualizace PZKO - Olomoucký kraj - rok 2012 3580 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »
Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje - III. aktualizace - rok 2012 - přílohy

Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje - II. aktualizace - rok 2009

.pdf Aktualizace PZKO - Olomoucký kraj - rok 2009 3707 kB
.pdf 1. Příloha 1 - Dle Rozhodnutí Komise 2004-224-ES 524 kB
.pdf 2. Příloha 2 - Programový dodatek 599 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje - I. aktualizace - rok 2006

.pdf Aktualizace PZKO - Olomoucký kraj - rok 2006 1016 kB
.pdf 1. Příloha 1 - Dle Rozhodnutí Komise 2004-224-ES 328 kB
.pdf 2. Příloha 2 - Programový dodatek 693 kB
.pdf 3. Příloha 3 - Titulka 369 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Integrovaný Program snižování emisí Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje - rok 2003

.pdf A - Analyt. část 1 3733 kB
.pdf B - Analyt. část 2 3223 kB
.pdf C - Katalog opatření 1710 kB
.pdf D - Katalog opatření 1732 kB
.pdf E - Financování a management 490 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Hodnocení imisní situace 1995 - 2010

.pdf OLOMOUCKÝ KRAJ - HODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE 1995 - 2010 150 kB
.pdf OLOMOUCKÝ KRAJ - HODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE 1995 - 2010 - PŘÍLOHY 207 kB
Stáhnout všechny soubory (.zip) »

Kontaktní osoba

Miroslav Kučera

funkce:
ochrana ovzduší
Oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
telefon:
585 508 407 m.kucera@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RAO, PSČ: 779 11, patro: 6p, kancelář: 615


grafické odkazy

Portál veřejné správy - na úřad přes internet Czech Point Veřejný internet Olomouckého kraje Odprodej nemovitého majetku Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje EUROPE DIRECT Olomouc Region Card Program obnovy venkova 2014 Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji Volná místa na středních školách v Olomouckém kraji Rozklikávací rozpočet Olomouckého kraje Setkání primátorů, starostů a starostek s hejtmanem Olomouckého kraje