Český statistický úřad vydal publikaci „Socioekonomická situace na česko-polském pohraničí“

13. 03. 2017

Regionální pracoviště Českého statistického úřadu Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství vydala ke konci roku 2016 společnou publikaci „Socioekonomická situace na česko-polském pohraničí“.  Tento materiál lze chápat jako výsledek dlouholeté a úspěšné přeshraniční spolupráce tří subjektů s tradičně dobrými kontakty. Autoři publikace se při její tvorbě soustředili na socioekonomická data aktuální ke konci roku 2015 a zároveň poukázali na vývoj těchto dat v posledním desetiletí.

Vydaná publikace má ambice díky své názorné prezentační formě přispět k uspokojení poptávky po regionálních datech potřebných k formování dalších kroků k rozvoji přeshraniční infrastruktury, služeb cestovního ruchu nebo podpoře vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit na obou stranách hranice. Publikace je ke stažení zde.

https://www.czso.cz/csu/xm/socioekonomicka-situace-na-cesko-polskem-pohranici


Poslední změna 13. 03. 2017 12:19:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje