Archiv aktualit

17.06.2024 - Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

04.06.2024 - Konference Smart City v praxi u nás i v zahraničí

Připravili jsme pro vás tematicky zaměřené pokračování osvěty v oblasti Smart a přichystali zajímavá témata aktérů zapojených do Smart problematiky s cílem implementace moderních technologií do běžného života obyvatel.

22.05.2024 - Pozvánka na seminář k 81. výzvě IROP – Cestovní ruch – SC 4.4 (MRR)

Akce se uskuteční dne 13. června 2024 v časech 9:00 - 12:00 v místnosti Kongresový sál 2. NP.

22.05.2024 - Informování o otevřené výzvě 81. IROP – Cestovní ruch – SC 4.4 (MRR)

Výzva je zaměřena na aktivity spojené s budováním a revitalizací doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

15.05.2024 - Pozvánka na odborný seminář - Větrné elektrárny v Olomouckém kraji

věnovaný problematice větrné energetiky pořádaný Českou společností pro větrnou energii a Komorou OZE pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka

13.05.2024 - Dotazník pro občany Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje spouští průzkum spokojenosti občanů Olomouckého kraje

29.04.2024 - Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

18.04.2024 - Jste obec přátelská rodině a seniorům? Můžete se zapojit do soutěže

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“ směřuje k podpoře aktivit na komunální úrovni, které mají za cíl posílení rodinných vztahů, komunitní soudržnosti a péče o seniory.

26.02.2024 - Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

12.02.2024 - Závod míru se i v letošním roce pojede Olomouckým krajem

Silnice našeho kraje se ve dnech 30. května – 2. června opět stanou dějištěm Závodu míru (www.zavodmiru.com), který se uskuteční pod záštitou Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje.

02.02.2024 - Z obecních rozhlasů může i letos znít hudba. Kraj zaplatil poplatky za obce

Kraj totiž opět uzavřel smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA) a zaplatil obcím na území celého regionu poplatky za reprodukci hudebních děl. Týká se to například přehrávání hudby před začátkem hlášení místních rozhlasů.

11.01.2024 - Krajské setkání Ministerstva vnitra se zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a Olomouckého kraje

Novinky přinesla od 1. ledna 2024 novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která byla představena zástupci Ministerstva vnitra ČR na setkání se zástupci obcí a dobrovolných svazků obcí pod záštitou Olomouckého kraje