Archiv aktualit

18.10.2018 - Zveřejnění Balíčku pro žadatele ke 3. výzvě Interreg DANUBE

Program Interreg DANUBE zveřejnil informace k podávání žádostí do připravované 3. výzvy, jejíž vyhlášení je plánováno na začátek prosince 2019.

18.10.2018 - Interreg CENTRAL EUROPE připravuje 4. výzvu

V přípravě je 4., tzv. kapitalizační výzva, v tomto programovém období pro program Interreg CE výzva poslední. Projekty budou mít za cíl kapitalizaci, tj. jejich smyslem má být nalezení způsobů, jak dále využít výsledky projektů schválených v 1.a 2. výzvě Interreg CE. Výsledky mají být přeneseny na vyšší nebo nižší úroveň správy/vedení. Očekává se i uplatnění výsledků z projektů dotovaných jinými dotačními nástroji EU (např. jinými Interreg programy, Horizon 2020 apod.).

18.10.2018 - Aktualizace dokumentace Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis provedl aktualizaci dokumentů pro Fond mikroprojektů s platností od 1. 10. 2018.

10.10.2018 - Pozitiva a negativa prvního roku společného vzdělávání ve speciálních školách

Na pracovním setkání ředitelů speciálních škol Olomouckého kraje, které se konalo v úterý 2. října 2018 na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole prof. V. Vejdovského v Olomouci, byla jedním z bodů programu také diskuse nad zkušenostmi z prvního školního roku po zahájení platnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

09.10.2018 - Co by měl Jan Amos na ploše?

Odpověď na tuto otázku nabídla krajská konference pod názvem Aktuální trendy digitálního vzdělávání v Olomouckém kraji, která se konala 1. října 2018 v BEA centru v Olomouci.

01.10.2018 - Olomoucký kraj se představí jako region vědy, inovací a high-tech oborů

Ve dnech 1. – 5. října 2018 se Olomoucký kraj představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvníků. Hlavním tématem letošního jubilejního 60. ročníku je Průmysl 4.0.

25.09.2018 - Prodloužení příjmu žádostí v rámci PO 2 programu Interreg V-A CZ-PL

S ohledem na technické problémy s aplikací MS2014+ se Řídící orgán Programu rozhodl prodloužit výzvu k předkládání individuálních projektů pro prioritní osu 2 do 2. 10. 2018. Prodloužení termínu výzvy pro projektové žádosti se týká také prioritní osy 2 – Destinační management.

25.09.2018 - Evropský týden regionů a měst v Bruselu s programem INTERREG EUROPE

Ve dnech 8. – 11. října proběhne v Bruselu Evropský týden regionů a měst, na kterém bude mít své akce i program INTERREG EUROPE. V rámci 4 dnů je možné navštívit workshopy, setkání, diskuze apod. Budou zde také představeny aktivity platformy „Interreg Europe Policy Learning Platform“ nebo je možnost bezplatně vyzkoušet podpůrné služby „Online Learning Platform“.

25.09.2018 - Vědecká konference programu ESPON „Budování další generace výzkumu územního rozvoje“

Dne 14. listopadu 2018 se v Londýně uskuteční konference programu ESPON 2020 určená především vědeckým pracovníkům a odborníkům v oblasti územního rozvoje a soudržnosti. Cílem konference je diskutovat o zkušenostech a nadcházejících výzvách v oblastech územního rozvoje a soudržnosti a o tom, jak v daném výzkumu aplikovat nové vědecké přístupy a nástroje.

25.09.2018 - Seminář programu ESPON „Nové narativy pro územní rozvoj“

Ve dnech 5. – 6. prosince 2018 se ve Vídni uskuteční seminář tematicky zaměřený na územní rozvoj. Cílem je diskutovat o nových narativech pro územní rozvoj v kontextu Územní agendy 2020 nebo jak mohou politiky na místní úrovni ovlivnit cíle střednědobé a dlouhodobé politiky soudržnosti.

25.09.2018 - Příspěvky programu ESPON k programování ESIF po roce 2020

ESÚS programu ESPON EGTC publikoval katalog projektů a publikací, které mohou přispět k programování Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020. Publikace bude dále rozpracována prostřednictvím Zprávy o stavu evropského území, která by měla být zveřejněna v druhé polovině roku 2019, a která sloučí klíčové důkazy a politické rady o prioritách po roce 2020.

10.09.2018 - Cestou soutěže k začátku podnikání

V pondělí 3. září 2018 se u příležitosti možnosti zapojení do projektu „Soutěž a podnikej“ konalo pracovní setkání platformy kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

© Krajský úřad Olomouckého kraje