Archiv aktualit

18.06.2018 - První rok společného vzdělávání

V rámci přípravy na tvorbu Školské inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK) jsme v úterý 5. června 2018 zahájili sérii pracovních setkání se zástupci základních a mateřských škol v kraji ke sdílení zkušeností z prvního roku realizace inkluzívního vzdělávání v souladu s novou legislativou účinnou k 1. 9. 2017.

15.06.2018 - Krajskou vesnicí roku je Šumvald

Kromě Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se Šumvaldští mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě tří set tisíc korun.

06.06.2018 - Školení pro příjemce Programu Interreg V-A CZ-PL: Jak efektivně naplánovat a realizovat propagaci projektu na internetu

Společný sekretariát 4. června 2018 v Pardubicích uspořádal školení pro příjemce, které bylo zaměřené na propagaci projektů v sociálních sítích, se zvláštním důrazem na facebook, youtube a instagram.

31.05.2018 - Z domova do života

Dne 22.května 2018 se na Střední škole polytechnické v Olomouci sešli zástupci dětských domovů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje u kulatého stolu k diskusi nad přípravou dětí žijících v dětských domovech a jejich další podporou při přechodu do života mimo domov.

29.05.2018 - Státní fond životního prostředí je zapojen do Norských fondů

Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu v rámci Norských fondů byl pro období 2014-2021 vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR. Cílem programu je zajistit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatických změn a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost vůči těmto změnám. Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

21.05.2018 - Nové příklady dobré praxe na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL"

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o výstupy programu přeshraniční spolupráce s Polskem, že na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL byla zveřejněna nová videa s příklady dobré praxe. Doporučujeme jejich zhlédnutí žadatelům hledajícím inspiraci při přípravě projektových žádostí.

21.05.2018 - Projekt MOV hledá další spolupracující školy

V pondělí 14.5.2018 proběhlo další tematické setkání se zástupci středních a vyšších odborných škol v kraji, tentokrát na téma Spolupráce s projektem Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který realizuje Národní ústav vzdělávání Praha.

16.05.2018 - Program Interreg EUROPE vyhlásil 4. výzvu

Program meziregionální spolupráce Interreg EUROPE vyhlásil 4. výzvu, která je otevřena od 7. května 2018 do 22. června 2018 12:00 SEČ. Zájemci mohou podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF. Žádosti budou schvalovány nejdříve koncem roku 2018.

16.05.2018 - Program Interreg DANUBE vyhlašuje výzvu ke zprovoznění Dunajského strategického bodu (DSP)

Nadnárodní program Interreg DANUBE zahájil výzvu k předkládání návrhů zaměřených na zřízení Dunajského strategického bodu (DSP) v souladu s ustanoveními specifického cíle 4.2 Programu Interreg DANUBE. Výzva je otevřena od 8. května 2018 do 11. června 2018 15:00 SEČ.

16.05.2018 - Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace)

Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace) na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Školení je určeno především pro konečné uživatele, kteří měli schválený mikroprojekt na 4. zasedání EŘV (dne 23.2.2018). Školení se koná 5. června 2018 v prostorách Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Účastníci se dozví např. informace o změnách v mikroprojektech, vyúčtování, náležitosti dokladování nebo kontroly mikroprojektu.

16.05.2018 - Školení pro příjemce: Jak efektivně naplánovat a realizovat propagaci projektu na internetu – marketing v sociálních sítích

Společný sekretariát jménem Řídícího a Národního orgánu pořádá školení pro příjemce: Jak efektivně naplánovat a realizovat propagaci projektu na internetu – marketing v sociálních sítích. Zaměří se na propagaci projektů primárně v sociálních sítích se zvláštním důrazem na facebook a youtube. Školení se koná 4. června 2018 v Kongresovém centru Pardubice od 10 – 15 hod., pro příjemce je závazné.

07.05.2018 - Projekty za dvě miliardy, to je výsledek práce Regionální agentury

Agentura za posledních dvanáct let podpořila stovky úspěšných projektů v městech a obcích, které získaly dotační podporu za dvě miliardy korun.

© Krajský úřad Olomouckého kraje