Archiv aktualit

23.05.2019 - Hledáte projektového partnera v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021? Založte si vlastní profil a dejte o sobě vědět!

Donorskými státy Fondů jsou Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Celková alokace pro Českou republiku činí 184,5 milionů eur, tj. přibližně 4,8 miliard korun. Za řízení fondů a nastavení jednotlivých programů je zodpovědné Ministerstvo financí, které vykonává funkci tzv. Národního kontaktního místa.

20.05.2019 - Seminář o zadávání veřejných zakázek pro šetrné budovy

V úterý 11. června se v Olomouci uskuteční seminář k problematice veřejných zakázek pro řešení šetrných budov a kvalitního vnitřního prostředí. Akci připravila Česká rada pro šetrné budovy a seminář je určen zájemcům z řad odborné veřejnosti.

20.05.2019 - Konference

V pondělí 13. 5. 2019 jsme uspořádali konferenci "Vzdělávání pro budoucí úspěch“, kterou vnímáme jako další zásadní příspěvek Olomouckého kraje pro rozvoj regionu na platformě krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a jako zásadní příspěvek Olomouckého kraje k tématu Průmysl 4.0 nebo také Vzdělávání 4.0.

10.05.2019 - MMR: Právě vychází publikace Národní dotační zdroje

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

30.04.2019 - Program Kultura v rámci finančního mechanismu EHP bude slavnostně zahájen v Praze

Cílem Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 je přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat bilaterální vztahy mezi donorskými státy (tj. Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem) a příjemci finanční výpomoci. Dne 28. května bude v Praze slavnostně zahájen program Kultura, který v následujících letech podpoří projekty českých subjektů v částce 28 miliónů eur.

17.04.2019 - Ministerstvo financí zveřejnilo přehled plánovaných výzev v EHP a Norských fondech 2014-2021

Česká republika obdrží ve třetím období EHP a Norských fondů celkem 184,5 milionů EUR, tj. cca 5 miliard korun. Ministerstvo financí, jako hlavní koordinátor fondů, zveřejnilo plán výzev v jednotlivých programech.

05.04.2019 - Výroční akce 2019 v Trojzemí /3 PROGRAMY – 3 ZEMĚ – 1 VÝROČNÍ AKCE/

Chcete se dozvědět,... ... co mají Češi, Němci a Poláci společného? ... jak změnily dotace z Evropské unie pohraničí? ... které projekty stojí za to vidět? ... jak chutná Česko, Sasko a Polsko?

26.03.2019 - Seminář k energetickým úsporám v bytových domech

Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a Státním fondem rozvoje bydlení pořádá seminář, který je určen zájemcům o úspory v bytových domech. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 od 16:00 v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc, Jeremenkova 40a.

26.03.2019 - V České republice bylo oficiálně zahájeno třetí období Fondů EHP a Norska

V Praze bylo oficiálně zahájeno třetí období Fondů EHP a Norska, ve kterém je pro Českou republiku vyčleněno celkem 184,5 milionů EUR, tj. cca 4,8 miliard Kč. Budou moci být podpořeny projekty zaměřené na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví či vzdělávání. V novém období bude kladen větší důraz na lidská práva, rozvoj občanské společnosti a více bude podporována bilaterální spolupráce s donorskými subjekty.

22.03.2019 - Současnost a budoucnost akčního plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání

Tématem „Současnost a budoucnost akčního plánování“ zahájil Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže KÚOK další workshop zástupců středních a vyšších odborných škol v kraji u příležitosti zahájení 2. fáze projektu KAP.

19.03.2019 - Seminář pro žadatele v rámci aktuální výzvy v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

Z důvodu velkého zájmu žadatelů pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR - Společným sekretariátem další seminář, který je určen žadatelům Prioritní osy 3 programu Interreg V-A ČR-Polsko. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 v 10:00 v BEA campusu v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1.

14.03.2019 - Vesnice dostanou dvakrát více peněz

Olomoucký kraj opět navýšil objem peněz, které přitečou na venkov. Od roku 2017 narostly finanční prostředky dostupné v Programu na obnovu venkova ze třiceti na více než šedesát miliónů korun.

© Krajský úřad Olomouckého kraje