Archiv aktualit

16.08.2018 - Konzultační dny pro žadatele Interreg V-A ČR-Polsko

Společný sekretariát Interreg V-A ČR-Polsko pořádá dva konzultační dny pro ty žadatele, kteří připravují projektové žádosti v prioritní ose 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

09.08.2018 - Výroční akce Interreg V-A ČR-Polsko

Dne 20. září 2018 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

26.07.2018 - Nový příklad dobré praxe na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL bylo jako výstup programu přeshraniční spolupráce s Polskem zveřejněno nové video o projektu „Železná cyklotrasa“, jehož cílem je spojení dvou částí pohraničí sítí cyklostezek, které jsou umístěny na nepoužívané železniční trati v partnerských obcích. Doporučujeme zhlédnutí žadatelům hledajícím inspiraci při přípravě projektových žádostí.

23.07.2018 - E – learning nástroje ESPON TIA 4. a 5. října 2018

Program ESPON 2020 pořádá ve dnech 4. a 5. října 2018 webový seminář zaměřený na nový nástroj pro hodnocení územních dopadů, tzv. TIA (Territorial Impact Assessment Tool). Cílem e-learningu je zvýšit povědomí a ukázat možnosti ex – ante analýzy možného dopadu a územních efektů konkrétní legislativy, politiky a směrnice (LPD – Legislation, Policy and Directive) na rozvoj regionů pomocí kontroly všech relevantních ukazatelů.

10.07.2018 - Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

03.07.2018 - Region se připravuje na čerpání dalších peněz z EU

Zástupci hejtmanství, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, církví a dalších organizací diskutovali o přípravě regionu na nové programové období EU po roce 2020.

18.06.2018 - Pracovní setkání platformy pro podporu polytechnického vzdělávání

Dne 6. 6. 2018 se uskutečnilo v Hotelu S-PORT ve Vésce pracovní setkání zástupců středních a vyšších odborných škol.

18.06.2018 - První rok společného vzdělávání

V rámci přípravy na tvorbu Školské inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK) jsme v úterý 5. června 2018 zahájili sérii pracovních setkání se zástupci základních a mateřských škol v kraji ke sdílení zkušeností z prvního roku realizace inkluzívního vzdělávání v souladu s novou legislativou účinnou k 1. 9. 2017.

15.06.2018 - Krajskou vesnicí roku je Šumvald

Kromě Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se Šumvaldští mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě tří set tisíc korun.

06.06.2018 - Školení pro příjemce Programu Interreg V-A CZ-PL: Jak efektivně naplánovat a realizovat propagaci projektu na internetu

Společný sekretariát 4. června 2018 v Pardubicích uspořádal školení pro příjemce, které bylo zaměřené na propagaci projektů v sociálních sítích, se zvláštním důrazem na facebook, youtube a instagram.

31.05.2018 - Z domova do života

Dne 22.května 2018 se na Střední škole polytechnické v Olomouci sešli zástupci dětských domovů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje u kulatého stolu k diskusi nad přípravou dětí žijících v dětských domovech a jejich další podporou při přechodu do života mimo domov.

29.05.2018 - Státní fond životního prostředí je zapojen do Norských fondů

Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu v rámci Norských fondů byl pro období 2014-2021 vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR. Cílem programu je zajistit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatických změn a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost vůči těmto změnám. Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

© Krajský úřad Olomouckého kraje