Archiv aktualit

14.02.2018 - Nové příklady dobré praxe na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o výstupy programu přeshraniční spolupráce s Polskem, že na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL byla zveřejněna nová videa s příklady dobré praxe. Doporučujeme jejich shlédnutí žadatelům hledajícím inspiraci při přípravě projektových žádostí.

12.02.2018 - Kreativní slovník

Co je to myšlenková mapa? Co je to microlearning? Jaká je vize výuky cizích jazyků v blízké budoucnosti?

01.02.2018 - Seminář podpořil informovanost žadatelů o programu Interreg V-A ČR-Polsko

Olomoucký kraj uspořádal ve středu 31. ledna 2018 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zástupci Společného sekretariátu programu a Krajského úřadu Olomouckého kraje představili účastníkům aktuální informace k připravovaným výzvám v prioritní ose 2 /Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti/ a prioritní ose 3 /Vzdělání a kvalifikace/. V odpolední části semináře obdrželi účastníci informace také k Fondu mikroprojektů programu a podmínkám současného kola výzvy vyhlášené Euroregionem Praděd.

01.02.2018 - Nové výukové video zveřejněno na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL nové výukové video s informacemi k prioritní ose 3 Vzdělání a kvalifikace. Doporučujeme jeho shlédnutí žadatelům připravujícím projektovou žádost v oblasti vzdělávání.

26.01.2018 - V Olomouci se konala unikátní konference Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce

Konference v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století proběhla 24. ledna 2018 pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka.

22.01.2018 - Aplikované pohybové aktivity

V pondělí dne 15. ledna 2018 od 9.00 hod. v aule FTK UP v Olomouci se konalo pracovní setkání pořádané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, kdy bylo mimo jiné představeno zahájení činnosti Regionálního centra APA pro Olomoucký kraj.

18.01.2018 - Vychází lednové číslo krajských novin

Nové investice a dotační programy, modernizace dopravy, ceny kraje - to jsou hlavní témata lednového vydání měsíčníku Olomoucký kraj.

12.01.2018 - Připravujeme unikátní konferenci ke vzdělávání v Olomouckém kraji

Konference v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století se bude konat 24. ledna 2018 pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka.

12.01.2018 - Olomoucký kraj připravil už druhý projekt Regionální stálé konference

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Bc. Pavel Šoltys, DiS. elektronicky podepsal a tím zároveň podal projekt na zajištění Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.

09.01.2018 - Olomoucký kraj uspořádá seminář pro žadatele Interreg V-A Česká republika – Polsko

Olomoucký kraj a Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika – Polsko Vás srdečně zvou na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve středu 31. ledna 2018 v 9: 30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

08.01.2018 - Zlatý erb mohou získat obce i hasiči

Máte povedenou webovou stránku, zajímavou internetovou službu nebo dobrovolné hasiče, kteří se na síti prezentují neotřelým způsobem? Pak se přihlaste do boje o Zlatý erb Olomouckého kraje.

04.01.2018 - Výzva pro předkládání nabídek „Velká data pro územní analýzu a dynamiku bydlení“

V programu ESPON bylo vyhlášeno výběrové řízení na předkládání nabídek s názvem „Velká data pro územní analýzu a dynamiku bydlení“. Zaměření výzvy má přispět k lepšímu využití velkých dat (Big Data) při podpoře politiky, a to s pomocí aktuálních informací relevantních pro územní analýzu. Velká data mají dále pomoci prozkoumat dynamiku bydlení v evropských městech a porovnat životní podmínky evropských občanů, pokud jde o jejich bydlení.

© Krajský úřad Olomouckého kraje