Archiv aktualit

12.02.2019 - Obecný postup pro podání žádosti

V dokumentech ke stažení jsme pro vás připravili Obecný postup pro podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé kroky, které je potřeba učinit po vyhlášení dotačního programu a zahájení elektronické evidence žádosti...

21.01.2019 - Anketa k zájmu o kotlíkové dotace

V souvislosti s plánovanou třetí vlnou kotlíkových dotací bychom Vás rádi požádali o vyplnění ankety k předběžnému zájmu o třetí vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější...

17.01.2019 - Informace k tzv. revizi kotle

Dne 1. 10. 2018 byly z naší strany zveřejněny informace, jimiž jsme chtěli upozornit potencionální žadatele o kotlíkovou dotaci na některé důležité aspekty, které se váží jak k podání žádosti, tak i k případné realizaci výměny původního zdroje tepla za nový. Jeden z bodů se týkal povinné přílohy žádosti, kterou bude (mimo jiných) doklad o kontrole technického stavu ...

15.01.2019 - Dotační kalkulačka

Pro zájemce o kotlíkové dotace jsme připravili Dotační kalkulačku, s jejíž pomocí si můžete vypočítat výši dotace na nový zdroj tepla. Při vyplňování vyberete z nabídky nový zdroj tepla...

10.01.2019 - Postup po vyhlášení výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí

Dne 7. 1. 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. V dokumentech ke stažení najdete dokument, ve kterém je uveden popis jednotlivých úkonů, které budou následně činěny...

08.01.2019 - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu tzv. kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo 7. 1. 2019 pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OP ŽP 2014 - 2020)....

18.12.2018 - Vzorová dokumentace k žádosti o kotlíkové dotace

Povinnou součástí žádosti o poskytnutí dotace bude mimo jiné i fotodokumentace původního kotle na pevná paliva. Konkrétně budeme požadovat...

13.11.2018 - Informace k plánované třetí vlně kotlíkových dotací

Dle harmonogramu, zveřejněného na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, by měla být dne 7. 1. 2019 vyhlášena třetí výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP) v oblasti podpory 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, a to směrem ke krajům, nikoliv k občanům! Jinými slovy, kraje dostanou příležitost obdržet další finanční prostředky na tzv. kotlíkové dotace...

01.10.2018 - Výměna kotle před vyhlášením dotačního programu

Pokud budete výměnu realizovat před vyhlášením nového dotačního programu, prosím, pamatujte minimálně na toto...

    © Krajský úřad Olomouckého kraje