Archiv aktualit

03.04.2019 - Informační semináře pro občany

Olomoucký kraj si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

28.03.2019 - MŽP vydalo Olomouckému kraji Rozhodnutí o poskytnutí dotace

25. března 2019 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého budou Olomouckému kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši ...

22.03.2019 - Schválení žádosti do třetí vlny kotlíkových dotací

Žádost Olomouckého kraje, která byla podána na MŽP za účelem získání finančních prostředků k financování třetí vlny kotlíkových dotací v kraji, byla schválena...

06.03.2019 - Rada Olomouckého kraje schválila podání žádosti do třetí vlny kotlíkových dotací

Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 25. 2. 2019 schválila podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze kterého by měl být financován v pořadí již třetí dotační program kotlíkových dotací...

04.03.2019 - Smokeman

V dokumentech ke stažení najdete odkaz komiks Smokeman zasahuje - aneb jak správně (ne)topit

28.02.2019 - Ukončení ankety k předběžnému zájmu o třetí vlnu kotlíkových dotací

Dne 27. 2. 2019 jsme ukončili anketu k předběžnému zájmu o třetí vlnu kotlíkových dotací. Celkem jsme od 9. 10. 2018, kdy došlo k vyhlášení ankety, zaevidovali 531 odpovědí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do ankety zapojili...

12.02.2019 - Obecný postup pro podání žádosti

V dokumentech ke stažení jsme pro vás připravili Obecný postup pro podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé kroky, které je potřeba učinit po vyhlášení dotačního programu a zahájení elektronické evidence žádosti...

21.01.2019 - Anketa k zájmu o kotlíkové dotace

V souvislosti s plánovanou třetí vlnou kotlíkových dotací bychom Vás rádi požádali o vyplnění ankety k předběžnému zájmu o třetí vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější...

17.01.2019 - Informace k tzv. revizi kotle

Dne 1. 10. 2018 byly z naší strany zveřejněny informace, jimiž jsme chtěli upozornit potencionální žadatele o kotlíkovou dotaci na některé důležité aspekty, které se váží jak k podání žádosti, tak i k případné realizaci výměny původního zdroje tepla za nový. Jeden z bodů se týkal povinné přílohy žádosti, kterou bude (mimo jiných) doklad o kontrole technického stavu ...

15.01.2019 - Dotační kalkulačka

Pro zájemce o kotlíkové dotace jsme připravili Dotační kalkulačku, s jejíž pomocí si můžete vypočítat výši dotace na nový zdroj tepla. Při vyplňování vyberete z nabídky nový zdroj tepla...

10.01.2019 - Postup po vyhlášení výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí

Dne 7. 1. 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. V dokumentech ke stažení najdete dokument, ve kterém je uveden popis jednotlivých úkonů, které budou následně činěny...

08.01.2019 - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu tzv. kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo 7. 1. 2019 pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OP ŽP 2014 - 2020)....

© Krajský úřad Olomouckého kraje