Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024

26. 06. 2023

Dne 19. června 2023 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026.

Obsahem Akčního plánu je:

  1. Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na daný rok;
  2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
  3. plnění opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce včetně Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

Dokument je zveřejněn ZDE.


Poslední změna 26. 06. 2023 10:56:49