28. června 2022 se uskuteční prezentace výstupů Analýzy rizik a návrhu Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu

25. 05. 2022

Plán jak zmírnit dopady změny klimatu v oblasti životního prostředí v kraji pro období let 2023 – 2030 nyní připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci s Univerzitou Palackého a společností Atregia. Problematika změny klimatu je sice částečně řešena v některých strategických dokumentech kraje, adaptační strategie, adaptační strategie však bude řešit adaptaci průřezově přes všechny oblasti a přinese tak ucelený přístup k problematice změny klimatu a navrhne vhodná adaptační a mitigační opatření. Pokud vás toto téma zajímá, přijďte si 28. června od 10 hodin vyslechnout výstupy analýzy zranitelnosti kraje do Kongresového sálu Olomouckého kraje. Pro potvrzení vaší účast se obracejte na kontaktní osobu Bc. Janu Procházkovou j.prochazkova@olkraj.cz.

 


Poslední změna 09. 06. 2022 12:07:07