2009

Ke stažení

Soubor typu .doc910_KŽÚ_info_k_diplomové_praci(36 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc9109_KŽÚ_dotaz_na_overeni_ZL(32 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc9109_KŽÚ_dotaz_na_živnost_a_bankovní_ucet(29,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc010609_Stanovisko_k_dotazu_ke_střednímu_školství_(29,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc010609_Stanovisko_k_speciálnímu_školství_(31,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc011209_OŽPZ_p_Kravciv(31 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc13109_KŽÚ_souhlas_vlastnika_bytu_s_podnikanim(40 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc13209_KŽÚ_dotaz_na_ohlaseni_zivnosti(29 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc18209_KŽÚ_dotaz_na_podnikání_v_nákupu_sbpapíru(35 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc19109_KŽÚ_dotaz_na_vydani_výpisu_ze_ZR(27,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc020409_OE_rozpočet_OK_významné_projekty(26,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc020609_Stanovisko_k_uznání_dosaženého_vzdělání_z_Ukrajiny(31,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc021209_OKPP(29 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc22409_KŽÚ_dotaz_na_živnostenské_podnikání__diplprace(41,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc24309_KŽÚ_dotaz_na_podnikání_zpracování_biomasy(29 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc25509_KŽÚ_dotaz_na_podnikani_cizince(36 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc25609_KŽÚ_dotaz_na_vyrizeni_zivnostenskeho_listu(30,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc26309_KŽÚ_dotaz_na_oznámení_změny(28,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc27309_KŽÚ_dotaz_na_ziskani_zivnostenského_opránění(33,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc29109_KŽÚ_dotaz_na_existenci_podnikatele(30,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc030209_KŘ_Rozpočet_kraje__počty_zaměstnanců(23,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc030209_OŠMT_Informace_k_podmínkám_Stipendia_OK(22 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc030609__Informace_o_seznamech_základních_škol_v_Olomouckém_kraji(28,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc030709_KŘ_Informace_(58 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc041209_OŠMT_Informace_k_podání_žádosti_o_Stipendium_OK(23,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc050109_OŠMT_zápisový_lístek(28 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc050309_OSR_Územní_studie_větrné_elektrárny_na_území_OK(27,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc051109OIEPinformace(26,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc060309OMPVyužití_nemovitostí_v_kú_a_obci_Vikýřovice(31 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls080429_Přč_420_tispříspěvky_oblast_živprostředí(17,8 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc080609_Stanovisko_k_odpovědnosti_za_škodu_v_případě_dětí_MŠ(25 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc090109_OŠMT_dipl_práce(23,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc090209_OŠMT_uznání_zahr_vzdělání(22,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc100609_OŠMT_Dotaz_k_projektu_Vzělávejte_se(22 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc100809ODSHdrážní_doprava(32 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc100809ODSHdrážní_dopravasmlouva(24,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc120209_OŠMT_Informace_k_podání_žádosti_o_Stipendium_OK(27 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc121009_OŠMT_Žádost_o_pomoc_při_tvorbě_bakalářské_práce(38 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc130509_Přímá_a_nepřímá_pedagogická_činnost_zaměstnanců_předškolních_zařízení(23 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc141009_OKPP(33,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc150909_OŠMT_Vzdělávání_s_využitím_podpory_asistenta_pedagoga(36 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc160109_OŽPZ_pMajar(27 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc160209_KŘ_Zákon_č_3202002(28,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc160209_OŠMT_Počet_mateřských_škol_v_Olomouckém_kraji(23,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc160309_ODSH_obchvat_Křelov(23 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc160609_Stanovisko_k_uznání_pedagogické_způsobilosti(34,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc170209_KŘ_Třídění_a_využívání_kom_odpadů(38 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc170209_OKPP(25,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc170609_KŘ_Informace_(387 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc170809_OŠMT_Informace_k_podání_žádosti_o_Stipendium_OK(21,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc180309_OŠMT_Informace_k_podání_žádosti_o_informace_k_dotační_politice_OK(26,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc180509_informace_o_počtu_maturantů_v_okrese_PR(25 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc191009_OŠMT_Dotaz_ke_statistikám_škol_a_absolventů(30,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc210509_OKPP(27,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc210809_OŽPZpHavlickova(22,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc211009_OŠMT_Informace_o_počtu_asistentů_pedagoga_pracujíících_se_žáky_s_cizí_státní_příslušností(25,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc211209ODSHsmlouvydrážní_doprava(24,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc220109_OSR_Příspěvek_sdružení_majitelů_chat_osady_Suchý_Žleb(35,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc220209_KH_dotaz_na_petice_a_stížnosti(59 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc220909_OŠMT_Dotaz_na_strukturu_a_způsob_financování_SPC(26,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc220910_OKPP(28 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc221009_OKPP(21,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc221209_OŽPZ_Děti_Země_Brno(24,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc230309_OŠMT_Stanovisko_k_přijímacímu_řízení_na_církevní_střední_škole(31 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc230609_OŠMT_příprava_stravy_pro_pedagogy(28,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc231109_OE_přídělové_ceny(21 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc240309_OŠMT_Stanovisko_k_uznání_dosaženého_vzdělání_v_Ruské_federaci(32 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc241109__Informace_o_činnosti_školy(26,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc241109__OKPP(21,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc250209_OŠMT_Stanovisko_Olomouckého_kraje_ke_školskému_zařízení(35,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc260109_OSR_Investiční_a_pracovní_příležitosti_v_OK(40 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc260209_ODSH_místní_komunikace(31,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc261009_OKPP(32 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc270409_OŽPZ_IngOpravil(37 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc271009_OŠMT_Dotaz_k_vyřazenému_sportovnímu_nářadí(29,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc271009_Stanovisko_k_uznání_dosaženého_vzdělání_z_Azerbajdžanu(26,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc281209_OŠMT_Informace_o_hospodaření_Obchodní_akademie__Šumperk(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc291209_OŽPZ_OS_Záchrana_krajiny(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc310309_OE_příloha_č1ODSH(154,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc310309_OE_rozpočet_na_rok_2009_připravované_akce__zřizované_subjekty(38,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č2OSVRozpočet_PO_2009(27,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č3OSVzřizované_PO(52 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č4OSVSeznam_INVESTICE(115,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č5OKPPŘízené_PO_v_oblasti_kultury__rozp2009_a_invvýdaje_2009(37 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č6OŠMTseznam_škol_a_šz_zřizovaných_OK__IČO_web(71 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č7OZadresy_zřizzař(23,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc310309_OEpříloha_č8anávrh_na_usnesení(61 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc310309_OEpříloha_č8bRozpočet_Olomouckého_kraje_2009__návrh_nových_investic(37,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls310309_OEpříloha_č8cRozpočet_Olomouckého_kraje_2009návrh_nových_investic(347 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc2012009_OIEP_Žádost_o_zaslání_hodnotících_tabulek_grantových_projektů(33 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docOdpověď_dle_zákona_č_106__odprodej_nemovitostí_v_kú_Povel__obec_Olomouc(30,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docOdpověď_dle_zákona_č_106__počet_a_výměra_pozemků_ve_vlastnictví__třetích_osob_pod_silnicemi_ve(27,5 kB)DOC | PDF
© Krajský úřad Olomouckého kraje