20. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÝ ERB

05. 01. 2018

Do 19. ledna využijte možnosti přihlásit se do 20. ročníku populární soutěže Zlatý erb.

Oficiální metodika Ministerstva vnitra ČR pro územní samosprávy „Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – Povinné a dobrovolné zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím“, je k dispozici na webových stránkách soutěže http://www.zlatyerb.cz . Může výrazně pomoci k bezchybnému zvládnutí jednoho z důležitých kritérií soutěže.

Krajská kola se budou hodnotit od 22. ledna, krajské ceremoniály proběhnou v únoru a březnu, finále celostátního kola se opět uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, a to v pondělí 9. dubna 2018.

Jubilejnímu 20. ročníku soutěže poskytují podobně jako v minulém roce oficiální záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, hlavním organizátorem je spolek Český zavináč.

V roce 2017 se do soutěže aktivně zapojily obce, města a regiony z celé ČR, poroty vybíraly z 504 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb, ve srovnání s předchozími ročníky účast výrazně narostla.

Veškeré informace včetně propozic soutěže, termínů i souhrnné brožury shrnující vše podstatné z 19. ročníku soutěže jsou pro všechny zájemce k dispozici na http://www.zlatyerb.cz.


Poslední změna 05. 01. 2018 10:25:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje