Žádost o voucher

Kdo může žádat o inovační voucher

Žádost o inovační voucher může podat jakýkoliv podnikatelský subjekt - právnická osoba podle obchodního zákoníku (tj. a. s.; s. r. o.; v. o. s.; k. s.; družstvo) působící v Olomouckém kraji a splňující další požadavky a podmínky definované v dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher. Aktuální informace pro žadatele o inovační voucher k předkládání projektových žádostí budou včas zveřejněny.

Postup získání a proplacení inovačního voucheru

Zde můžete vyplnit online žádost o Inovační voucher:

ONLINE ŽÁDOST O INOVAČNÍ VOUCHER

Další informace pro úspěšné žadatele o inovační voucher:

  • Realizace služby poskytnuté na základě Smlouvy o dílo vybraným pracovištěm vysoké školy bude provedena v období duben 2014 - březen 2015 s tím, že nejpozději do 31. 3. 2015 podnikatelský subjekt předloží na olomoucké pracoviště Úřadu regionální rady Žádost o proplacení inovačního voucheru společně s kopií faktury vystavené danou vysokou školou a kopií výpisu z účtu potvrzující úhradu této faktury. Doložen bude také předávací protokol potvrzující, že služba byla ze strany vysoké školy realizována řádně a bez vad a nedodělků dle zadání a podnikatelský subjekt přebírá výsledky realizované služby.
  • Kontaktním místem pro úspěšné žadatele o inovační voucher je olomoucké pracoviště Úřadu regionální rady s tím, že záležitosti týkající se doložení dokumentů, podpisu smluv a administrace žádosti o proplacení inovačního voucheru řeší Ing. Václav Honzírek (viz Kontakt), na kterého je možné se obracet s dotazy.

Dokumenty pro žadatele o inovační voucher

Soubor typu .pdfTypové projekty(215,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfManuál pro žadatele(413,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docSmlouva o dílo(190,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docSmlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru(185,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář nabídky VaV instituce(383 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o proplacení inovačního voucheru(183 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfVyloučené oblasti podpory(156,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfŘízení k předkládání žádostí o inovační voucher(317,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodporované aktivity(269,2 kB)stáhnout

Loga

OK
ROP


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00