Spolupracující Vědeckovýzkumné instituce

Inovační voucher je možné využít na nákup následujících služeb od konkrétní vysoké školy:
  • definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent,
  • přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu či výrobního zařízení pro výrobu daného produktu, měření vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení,
  • návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu (výrobního zařízení pro daný produkt),
  • rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení pro výrobu daného produktu na základě definovaných požadavků,
  • analýza trhu / marketingová strategie – zpracování analýzy potenciálních zákazníků a strategie efektivního zacílení na stávající a potenciální zákazníky ve vazbě na navržený nový/inovovaný produkt firmy,
  • inovační/technologický audit – zpracování údajů o technických parametrech a limitech vybavení konkrétní firmy ve vazbě na připravované zavedení produktu do výroby,
  • optimalizace operačních procesů – zmapování operačních procesů (procesů souvisejících s výrobou nového/inovovaného výrobku, poskytováním nové/inovované služby a jejich umístěním na trhu) a jejich optimální nastavení ve vazbě na zavedení výroby nového/inovovaného výrobku nebo poskytování nové/inovované služby.

Kompletní žádost o inovační voucher musí obsahovat také cenovou nabídku dané vysoké školy, s kterou se podnikatelský subjekt domluvil spolupráci a dojednal si realizaci dané služby.

vysoké školy zapojené do projektu

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Herinek
tel: 724 315 041, e-mail: jiri.herinek@vtpup.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
tel.: 587 332 323, e-mail: ladislav.chvatal@mvso.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Půstová,
tel.: 549 495 896, e-mail: pustova@ctt.muni.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Přenosil, Ph.D.,
tel.: 777 901 075, e-mail: prenosil@mendelu.cz
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Vávrová,
tel.: 541 144 223, e-mail: vavrova@ro.vutbr.cz
Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.,
tel.: 576 032 280, e-mail: sedlarik@ft.utb.cz
Kontaktní osoba: Ing. Michala Robenková,
tel.: 597 329 010, e-mail: inkubator@vsb.cz

České vysoké učení technické v Praze
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D.,
tel.: 222 368 651, e-mail: burcik@inovacentrum.cvut.cz

Loga

OK
ROP


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00