Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (Tripartita)

 

Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (dále též Tripartita) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a představitelů veřejné správy pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Tripartita umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

Tripartita projednává, navrhuje a prosazuje řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a to zejména v následujících oblastech:

  • strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,

  • zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst,

  • rozvoje lidských zdrojů (profesní příprava, celoživotní vzdělávání),

  • podmínek podnikání,

  • veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o mládež, tělovýchovu a sport, kultura),

  • pracovněprávních a sociálních podmínek občanů,

  • zapojení Olomouckého kraje do aktivit EU a rozvoj přeshraniční spolupráce.

 

 

Soubor typu pdfStatut RHSD OK 2020 - 2024.pdf(226,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RHSD OK 2020 - 2024.pdf(196,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů RHSD OK 2020-2024.pdf(185,7 kB)stáhnout


Poslední změna 25. 03. 2021 12:28:12