Sociálně-právní ochrana dětí

Krajský úřad je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, orgánem sociálně-právní ochrany. Za tímto účelem zajišťuje v přenesené působnosti výkon sociálně-právní ochrany, metodickou a kontrolní činnost, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obcí při výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a přezkoumává v těchto věcech mimo odvolací řízení rozhodnutí orgánů I.stupně. Dále zajišťuje prošetření a vyřízení stížností i podnětů obcí a občanů směřujících do oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče. (více) 

V samostatné působnosti zajišťuje krajský úřad činnost zařízení sociálně-právní ochrany, spolupracuje s ostatními orgány sociálně-právní ochrany, působí v oblasti prevence, zajišťuje činnost poradního sboru, podílí se na zpracování koncepčních dokumentů a zajišťuje úkoly svěřené vnitřními předpisy.

 

Kde nás najdete (mapa)

Pracoviště sociálně-právní ochrany: Jeremenkova 40b, Olomouc, 8.patro (podrobnější informace) a náhradní rodinná péče 15. patro (podrobnější informace) - výšková budova Regionálního centra Olomouc naproti hlavnímu vlakovému nádraží.

Úřední hodiny:

Pondělí    8:00 - 17:00 hod.

Úterý       8:00 - 15:00 hod.

Středa    8:00 - 17:00 hod.

Čtvrtek   8:00 - 14:00 hod.

Pátek     8:00 - 14:00 hod.

Konzultace s pracovníky jsou možné každý den. Doporučujeme dohodnout si termín předem.

Soubor typu pdfInformace oddělení sociálně-právní ochrany(935,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJsi dítě - máš starosti nebo trápení a potřebuješ pomoci?(115,2 kB)stáhnout

Více k naší činnosti

Aktuální dokumenty kraje

Soubor typu rtfKompetence obecního úřadu v rámci výkonu sociálně-právní ochrany(214,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický manuál práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s drogově závislými klienty se zaměřením na ženy a matky(1,1 MB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228        p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Alice Musilová
zástupce vedoucího oddělení, metodik sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 569        a.musilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. Alena Hlochová
agenda sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 241        a.hlochova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. Libuše Satorová
agenda sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 243        l.satorova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Bc. Mgr. Andrea Jelínková
metodik náhradní rodinné péče
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 516        a.jelinkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1524
Mgr. et Mgr. Veronika Nohavicová
agenda sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 519        v.nohavicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1523
Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová
psycholog pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 517        m.hartmannova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1520
Mgr. Petra Smékalová
metodik náhradní rodinné péče
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 518        p.smekalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1521
Mgr. Lenka Schneyderová
psycholog pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 520        l.schneyderova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1526


Poslední změna 18. 09. 2017 16:24:03

© Krajský úřad Olomouckého kraje