Náhradní rodinná péče

Na úseku náhradní rodinné péče provádí krajský úřad, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice. Zároveň pro tyto účely vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péči, zajišťuje odborné posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence, rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence a jejich vyřazení, provádí odborné posouzení jiných fyzických osob než rodičů, vyhledává vhodné žadatele, poskytuje odborné poradenství a vede evidenci osob, které mohou na přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči.

Soubor typu pdfInformace o osvojení(469,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o pěstounské péči(474,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam organizací, se kterými je možno uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče(197,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučený postup - pěstounská péče na přechodnou dobu(765,8 kB)stáhnout

Odkazy

Kontakty

Mgr. Petra Smékalová
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 518 p.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1521
Bc. Mgr. Andrea Jelínková
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 516 a.jelinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1524
Mgr. et Mgr. Veronika Nohavicová
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na osvojení, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 519 v.nohavicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1523
Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová
psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 517 m.hartmannova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1520
Mgr. Veronika Kobzová
psycholog pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 520 v.kobzova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b. RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1526


Poslední změna 01. 08. 2018 16:13:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje