Náhradní rodinná péče

Na úseku náhradní rodinné péče provádí krajský úřad, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice. Zároveň pro tyto účely vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péči, zajišťuje odborné posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence, rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence a jejich vyřazení, provádí odborné posouzení jiných fyzických osob než rodičů, vyhledává vhodné žadatele, poskytuje odborné poradenství a vede evidenci osob, které mohou na přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči.

Soubor typu pdfInformace o osvojení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o pěstounské péči(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučený postup - pěstounská péče na přechodnou dobu(765,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam organizací uzavírající dohody o výkonu pěstounské péče(195 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalýza kampaně NRP pro Olomoucký kraj(419,4 kB)stáhnout

Odkazy

Kontakty

Mgr. Bc. Andrea Jelínková

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 516 a.jelinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1525

Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová

psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 517 m.hartmannova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1520

Mgr. Markéta Zatloukal Vavroušková

psycholog pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 520 m.vavrouskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1524

Mgr. Petra Smékalová

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 518 p.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1521

Mgr. Nikol Macoszková

referent pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 519 n.macoszkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1523


Poslední změna 27. 07. 2023 13:00:01