Pro koho tu jsme

Pro koho tu jsme:

 • pro děti, o které se rodiče řádně nestarají, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, které žijí mimo rodinu nebo jsou odloučené od své rodiny, na kterých byl spáchán trestný čin

 • pro děti, které mají vážné výchovné problémy (např. alkohol, drogy, utíkají z domova, chodí za školu), případně páchají trestnou činnost, nebo jsou ohroženy trestnou činností někoho jiného

 • pro rodiče a příbuzné dítěte, kteří požádají o pomoc při řešení problémů s dětmi, mají partnerské problémy, neumějí, nechtějí nebo nedovedou se o své děti postarat

 • pro osoby, které mají zájem pečovat o opuštěné děti

 • pro osvojitele, pěstouny, poručníky a děti v náhradní rodinné péči

 • pro další organizace a zařízení, které se věnují dětem a jejich rodinám a nabízejí jim pomoc

 • pro další orgány sociálně-právní ochrany dětí jako jejich metodická podpora a kontrola

   

   

Co nabízíme:

 • zprostředkování individuální poradenství - hledání vhodných řešení životních situací a krizových situací dětí a rodičů (rodin či jednotlivců) ve spolupráci s místními orgány sociálně-právní ochrany dětí a organizacemi, které nabízejí služby dětem a rodinám,

 • aktuální informace z oblasti sociálně-právní, základní právní poradenství v oblasti rodinného práva a trestního práva mladistvých

 • pomoc při vyhledání organizací nabízející základní poradenství v sociálních záležitostech týkajících se bydlení, zaměstnanosti,

 • zprostředkování pomoci a podpory v krizových situacích

 • zprostředkování návazné pomoci u dalších institucí a organizací (státní orgány, školská zařízení, zdravotní služby a další zařízení a služby, které nabízejí pomoc dětem a rodinám)

 • základní informace o tom, jaké druhy náhradní rodinné péče u nás existují a jak postupovat v případě, že se rozhodnete dítě do náhradní rodinné péče přijmout (na koho se obrátit)

 • odborná posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči- psychologické, zdravotní a sociální posouzení, včetně přípravy budoucích pěstounů, osvojitelů a dětí

 • zařazení vhodných žadatelů (osob připravených převzít dítě do péče) a vhodných dětí do své evidence náhradní rodinné péče

 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče

 • individuální poradenství v oblasti péče o přijaté dítě

 • poskytujeme odbornou psychologickou a psychodiagnostickou pomoc pro rodiny s přijatými dětmi

 • aktivity pro pěstouny a jejich děti

 • informace o aktuálních změnách v oblasti dávek pěstounské péče

 • vyřizování stížností a podání týkajících se sociálně právní ochrany dětí

 • doporučíme Vám literaturu a odkazy na webové stránky s tématem náhradní rodinné péče

 • přehled organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče (nabízejících pomoc a podporu) v Olomouckém kraji

 

Naše další činnosti

 • metodicky vedeme pracovníky sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v rámci metodické činnosti organizujeme vzdělávací aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 • mapujeme sociální služby určené pro podporu rodin a dětí, navrhujeme jejich rozvoj

 • vydáváme a odnímáme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, metodicky vedeme a sledujeme soulad vykonávaných činností s obsahem pověření

 • rozhodujeme o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 


Poslední změna 07. 10. 2020 09:43:14