Pracovní pozice a kontakty na úseku náhradní rodinné péče

Osobní kontakt:

Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc

Výšková budova Regionálního centra Olomouc, 15 patro.

 

Písemný kontakt:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Email: posta@kr-olomoucky.cz

Datová schránka: qiabfmf

 

Úřední dny pro veřejnost:

Pondělí          8:00 -  17:00 hod.

Úterý              8:00 -  15:00 hod.

Středa            8:00 -  17:00 hod.

Čtvrtek           8:00 -  14:00 hod.

Pátek             8:00  - 14:00 hod.

 

 


Kde
pracoviště náhradní rodinné péče Jeremenkova 40b, Olomouc (výšková budova u hl. vlakového nádraží, 15. patro)

 

 

 

   


konzultace jsou možné osobně či telefonicky a jsou určeny

pěstounům, poručníkům, osvojitelům, i těm, kteří o přijetí dítěte teprve uvažují

Pozice

Kontakt

 

Pracovní profil 

Mgr. Bc. Andrea Jelínková

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

585 508 516

Sociální pracovnice pro NRP - agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost SPOD, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu, děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, aktivity pro pěstouny na přechodnou dobu.

  

a.jelinkova@olkraj.cz 

kancelář č. 1525

Mgr. Petra Smékalová

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů

585 508 518

Sociální pracovnice pro NRP - agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost SPOD, žadatelé o pěstounskou péči, evidence dětí do NRP.

p.smekalova@olkraj.cz

kancelář č. 1521

Mgr. Nikol Macoszková

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na osvojení, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů

585 508 519

Sociální pracovnice pro NRP- agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost SPOD, žadatelé o osvojení, evidence dětí do NRP, spolupráce s kraji na úseku NRP, aktivity pro osvojitele a děti. 

n.macoszková@olkraj.cz 

kancelář č. 1523

Mgr. Markéta Zatloukal Vavroušková

psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči

585 508 520

Psycholog pro NRP –

agenda:

provádění psychosociálních vyšetření a psychodiagnostiky, posuzování žadatelů a dětí, přípravy, zajišťování psychologické pomoci, akce pro pěstouny

m.vavrouskova@olkraj.cz

kancelář č. 1524

Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová

psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči

585 508 517

Psycholog pro NRP-

agenda:

provádění psychosociálních vyšetření a psychodiagnostiky, posuzování žadatelů a dětí, přípravy, zajišťování psychologické pomoci, akce pro pěstouny

m.hartmannova@olkraj.cz

kancelář č. 1520


Poslední změna 27. 07. 2023 12:56:40