Burza pracovních míst ve školách a školských zařízeních

Odbor školství a mládeže nabízí službu uchazečům o pracovní místa ve školách a školských zařízeních v působnosti Olomouckého kraje. Odkaz Nabídka a poptávka pracovních míst obsahuje jednak databázi uchazečů - pedagogů i nepedagogických pracovníků - o zaměstnání ve školách a školských zařízeních, jednak nabídku volných pracovních pozic ve školách či školských zařízeních. Požadavky jsou zveřejněny po dobu maximálně 3 měsíců. Databáze je pravidelně aktualizován.

Veškeré údaje jsou zveřejněny se souhlasem subjektů údajů a ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou bez záruky.

V případě zájmu o zveřejnění, prodloužení či úpravu zápisu kontaktujte pověřeného pracovníka.

Kontaktní místo a osoba:  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství a mládeže, PaedDr. Iveta Melichová,  tel. 585 508 362, e-mail: i.melichova@olkraj.cz

Kontakty

PaedDr. Iveta Melichová

metodik pro základní školy - zástupce vedoucí oddělení
Odbor školství a mládeže
oddělení organizačně správních činností
   585 508 362 i.melichova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010


Poslední změna 07. 12. 2022 11:06:52