Setkání zástupců škol nezřizovaných Olomouckým krajem

14. 11. 2023

V kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje se ve středu 8. 11. 2023 sešli zástupci škol jiných zřizovatelů v kraji. Setkání zahájil RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen Rady Olomouckého kraje a vedoucí odboru školství Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, který zároveň přednesl první příspěvek s aktuálními informacemi z OŠM a MŠMT v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání. Velmi intenzívně se řešila problematika přijímacího řízení a elektronických přihlášek na střední školy.

Více informací, fotografie a prezentace z pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_5445.JPG


Poslední změna 14. 11. 2023 14:10:59