Archiv aktualit

20.03.2024 - Veřejná konzultace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2024–2028

Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje spustil veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2024-2028.

14.11.2023 - Setkání zástupců škol nezřizovaných Olomouckým krajem

V kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje se ve středu 8. 11. 2023 sešli zástupci škol jiných zřizovatelů v kraji.

10.11.2023 - Příprava přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní setkání k tématu „Příprava přijímacího řízení na střední školy“ konané pod záštitou odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.

10.11.2023 - Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Ve dnech 2. - 3. 11. 2023 proběhlo pravidelné pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.

07.11.2023 - Závěrečná konference projektu a setkání odborných platforem

S blížícím se koncem realizace projektu KAP III proběhla dne 1. 11. 2023 závěrečná konference k tématu „Dynamika změn trhu práce ve vztahu ke vzdělávání“, které je nosné pro naplňování všech priorit rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji dle jeho krajských akčních plánů (AP 2023, AP 2024 a AP 2025).

07.11.2023 - Novela zákoníku práce

V pondělí 30. 10. 2023 se uskutečnilo interaktivní školení pro zástupce škol v kraji. Tento webinář si kladl za cíl seznámit jeho účastníky s novelou zákoníku práce a probrat její jednotlivé části.

19.10.2023 - Propojování formálního a neformálního vzdělávání

Ve středu 11. října 2023 se uskutečnil kulatý stůl věnovaný tématu Propojování formálního a neformálního vzdělávání.Setkání proběhlo v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci, kde se sešli zástupci různých institucí zájmového vzdělávání, jako např. DDM a SVČ, Pevnosti poznání, Vlastivědného muzea, Knihovny města Olomouce, Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce, NPI ČR a další.

04.10.2023 - Internet (nejen) ve školách = napadená síť, ohrožené děti, šmírovaní uživatelé, úniky osobních údajů?

Tématem bezpečnosti chování dětí na internetu, ať už ve škole či doma, a s tím související ochranou před zneužitím a úniky osobních údajů a dat se mimo jiného zabývá Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti v rámci projektu IKAPOK II.

19.09.2023 - Podpora rozvoje talentu a nadání

V úterý 12. září 2023 se uskutečnilo pracovní setkání k tématu rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta či účastníka zájmového a neformálního vzdělávání zaměřené na oblast podpory rozvoje talentu a nadání.

18.09.2023 - Uvolňování žáků z tělesné výchovy

Ve středu 13. září 2023 proběhl v prostorách kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje workshop k tématu Uvolňování žáků z tělesné výchovy.

26.07.2023 - Děti ze sociálně slabých rodin získají obědy zdarma

Olomoucký kraj podpoří bezplatné školní stravování pro děti a žáky, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy a jejichž rodiny se nacházejí v hmotné nouzi.

17.07.2023 - PPP a SPC Olomouckého kraje hledá kolegy/kolegyně na pozice školní psycholog a školní speciální pedagog

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje hledá kolegy/kolegyně v rámci projektu "Šablony I PPP Olomoucký kraj".