Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu

02. 06. 2022

Portál www.ucebniceproukrajinu.cz mohou využít všechny školy a vzdělávací instituce, ale stejně tak pedagogové podílející se na výuce češtiny i jiné neziskové organizace. Zájemci na něm naleznou učebnice pro 1. a 2. stupeň základních škol, pro střední školy, didaktické materiály pro učitele, učebnice češtiny pro dospělé a ilustrovaný česko-ukrajinský slovník.

Projekt financuje skupina PPF, a to prostřednictvím Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových. Cílem projektu je zejména pomoc při vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol. Obě nadace zajistí vydání téměř 220 tisíc kusů učebních materiálů a jejich bezplatné dodání do všech škol a vzdělávacích institucí, které o ně budou mít zájem. Všechny učebnice a slovníky budou vytištěny a distribuovány ještě před začátkem školního roku 2022/2023.


Poslední změna 02. 06. 2022 15:17:41