Seminář Rizikové faktory malých obcí v kontextu sociálního vyloučení

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) připravily seminář zaměřený na hlavní problémy a rizikové faktory vedoucí ke vzniku nebo prohlubování sociálního vyloučení. Akce prostřednictvím příkladů dobré praxe byla zacílena na prevenci sociálního vyloučení v Olomouckém kraji, zejména s ohledem na specifika malých obcí. Seminář přivedl v pátek 16. 6. 2017 do Olomouce více než 30 zájemců o problematiku sociálního vyloučení. Problematika dluhů a exekucí a hlavně prevence kriminality a bezpečnost byly těmi oblastmi, které zaujaly nejvíce a o kterých se podstatnou část semináře živě diskutovalo. Z akce je pořízen písemný výstup pro potřeby ASZ a sekretariátu RSK OK. Podle potřeb území bude připravena další akce zaměřena na sociální vyloučení. 

Soubor typu pdfVýstupy a komentáře ze semináře(218,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace č. 1 - Informace a data – specifika malých obcí(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace č. 2 - Odbor sociálních věcí KUOK(396,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace č. 3 - Bydlení jako základ důstojného života(691,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace č. 4 - Dluhová past a exekuce(698,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace č. 5 - Prevence a bezpečnost 1(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace č. 5 - Prevence a bezpečnost 2(714,7 kB)stáhnout


Poslední změna 25. 09. 2017 13:41:15