Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 (podpora činnosti RSK OK)

Dotační titul: Operační program Technická pomoc (OPTP)

Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV., reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000294

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu "Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - IV." je podpora a rozvoj regionálního partnerství všech subjektů v území Olomouckého kraje v programových obdobích EU 2014-2020 a EU 2021-2027 v kontextu činnosti regionální stálé konference. Dalším cílem dvouletého projektu je také pokračovat v nastavené spolupráci na národní i regionální úrovni na realizaci výstupů SRR ČR 21+, na realizaci a monitoringu Akčního plánu SRR ČR na roky 2021-2022 a na přípravě a zahájení realizace Akčního plánu SRR ČR na roky 2023-2024, včetně regionálně-specifických aktivit. Cílem projektu je stanovit priority pro rozvoj kraje prostřednictvím RAP OK po dohodě se všemi typy subjektů v kraji v rámci platformy RSK OK pro uplatnění v IROP 2021-2027 a zapojit regionální úroveň partnerů do zahájení realizace programového období EU 2021-2027.

 

Soubor typu pdfPlakát A3 vodorovně(72,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlakát A3 svisle(72,9 kB)stáhnout

Aktuality

18.01.2023 - Informační den k programu URBACT IV.

Dnes se v prostorách krajského úřadu uskutečnil informační den k nové výzvě pro Action Planning Network v souvislosti se zahájením programu URBACT IV.

Informační den k programu URBACT IV.

09.01.2023 - Workshop k výzvě pro střední školy

V pátek 6. ledna 2023 se konal v Olomouci workshop pro žadatele ve 42. výzvě IROP 2021-2027. Akce se zúčastnili nositelé a předkladatelé projektů středních škol, které byly schváleny v Regionálním akčním plánu Olomouckého kraje k podpoře z regionální obálky určené na investice do středního školství. Účastníky byli jak nositelé krajských projektů tak projektů jiných zřizovatelů.

Workshop k výzvě pro střední školy

04.01.2023 - Informační den k výzvě programu URBACT IV

Ve středu 18. ledna 2023 se v Olomouci, v budově krajského úřadu, Jeremenkova 40a, uskuteční akce připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pr

16.12.2022 - Klíčové téma jednání - energetika

Dvacáté páté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo ve středu 14. 12. 2022 v Olomouci, setkali se zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc, Úřadu práce, Agentury pro sociální začleňování, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací

Klíčové téma jednání - energetika

08.11.2022 - Vyhlášení 3. výzvy k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu

Třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu (large-scale) byla vyhlášena 3. listopadu 2022, tentokrát v souladu s plánem RePowerEU.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Ing. Petr Heinisch

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 354, 725 788 290 p.heinisch@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Ing. Barbora Švehlíková

Projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387 b.svehlikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2023 16:07:39