Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 (podpora činnosti RSK OK)

Dotační titul: Operační program Technická pomoc (OPTP)

Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV., reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000294

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu "Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - IV." je podpora a rozvoj regionálního partnerství všech subjektů v území Olomouckého kraje v programových obdobích EU 2014-2020 a EU 2021-2027 v kontextu činnosti regionální stálé konference. Dalším cílem dvouletého projektu je také pokračovat v nastavené spolupráci na národní i regionální úrovni na realizaci výstupů SRR ČR 21+, na realizaci a monitoringu Akčního plánu SRR ČR na roky 2021-2022 a na přípravě a zahájení realizace Akčního plánu SRR ČR na roky 2023-2024, včetně regionálně-specifických aktivit. Cílem projektu je stanovit priority pro rozvoj kraje prostřednictvím RAP OK po dohodě se všemi typy subjektů v kraji v rámci platformy RSK OK pro uplatnění v IROP 2021-2027 a zapojit regionální úroveň partnerů do zahájení realizace programového období EU 2021-2027.

 

Soubor typu pdfPlakát A3 vodorovně(72,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlakát A3 svisle(72,9 kB)stáhnout

Aktuality

08.11.2023 - V Konici se připravuje další intervenční studie HSOÚ

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo v pátek 3. 11. 2023 jednání partnerů z území ORP Konice. Zástupci města, kraje, obcí, mikroregionu, charity, podnikatelského sektoru a agentury pro sociální začleňování se poprvé sešli nad přípravou Intervenční studie ORP Konice.

V Konici se připravuje další intervenční studie HSOÚ

23.10.2023 - Informace a rady dostal každý!

Více než 20 zástupců firem a podnikatelů se sešlo ve středu 18. října v Olomouci. Akce pod názvem „Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy a podnikatele v Olomouckém kraji“ nabídla účastníkům možnosti podpory z evropských i národních zdrojů, a také poradenské a konzultační služby pro podnikatele a firmy.

Informace a rady dostal každý!

19.10.2023 - Pět hlavních témat energetiky

Už potřetí jednala v Olomouci Pracovní skupiny Energetika Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Odborníci z řad obcí, místních akčních skupiny, firem a podnikatelských subjektů, univerzitního a neziskového sektoru a dalších definovali hlavní klíčových témat pro rozvoj energetiky v Olomouckém kraji.

Pět hlavních témat energetiky

10.10.2023 - Třetí jednání pracovní skupiny

V Olomouci se uskuteční v pondělí 16. 10. 2023 v pořadí třetí jednání Pracovní skupiny Energetika RSK OK. Odborníci z řad obcí, místních akčních skupiny, firem a podnikatelských subjektů, univerzitního a neziskového sektoru a dalších budou podrobně jednat o klíčových témat pro rozvoj energetiky v Olomouckém kraji, na kterých panuje shoda.

03.10.2023 - Veletrh plný informací pro podnikatele a firmy

Ve středu 18. října 2023 se uskuteční v Olomouci Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy a podnikatele v Olomouckém kraji. Akci připravil Olomoucký kraj v rámci aktivit Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s regionálními partnery.

Veletrh plný informací pro podnikatele a firmy

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Ing. Petr Heinisch

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 354, 725 788 290 p.heinisch@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Ing. Barbora Bohušová

Projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387 b.bohusova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 08. 11. 2023 20:42:07