Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

V programovém období 2014 – 2020 bude v oblasti regionálního školství velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.

Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) mají na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Klíčová témata pro KAP v Olomouckém kraji jsou:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;

  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);

  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;

  • Podpora inkluze;

  • Infrastruktura SŠ a VOŠ.

Odkazy na spolupracující projekty:

Informace projektu P-KAP z Národního ústavu pro vzdělávání
  • Pořádané akce

    Informace o pořádaných akcí, včetně prezentací a fotodokumentace z konferencí, seminářů, workshopů, apod.

Aktuality

04.08.2017 - Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2016 – 2018 je nyní dostupný i v tištěné podobě a současně jako jeden dokument v pdf.

Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

20.06.2017 - Setkání platformy kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Téma dalšího setkání zástupců škol v Olomouckém kraji, které proběhlo dne 13. 6. 2017 v rámci jednání platformy pro kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v prostorách BEA centra v Olomouci, bylo Provoz fiktivních firem.

Setkání platformy kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

20.06.2017 - Setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství

Jaké jsou vize v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, to bylo nosné téma dalšího setkání zástupců škol v Olomouckém kraji, které proběhlo dne 9. 6. 2017 v rámci jednání platformy pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství v prostorách Gymnázia Hejčín v Olomouci.

Setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství

03.05.2017 - Setkání platformy pro infrastrukturu a investice k tématu Infrastruktura škol a digitální vzdělávání

Co jsou digitální dovednosti a jaké potřeby školy řeší v oblasti infrastruktury? Takové a podobné otázky padaly na setkání platformy pro infrastrukturu a investice, která se sešla dne 27. 4. 2017 na Střední škole technické a obchodní, Kosinova 4 v Olomouci.

Setkání platformy pro infrastrukturu a investice k tématu Infrastruktura škol a digitální vzdělávání

23.03.2017 - Setkání platformy pro polytechnické vzdělávání k tématu Polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA

Dne 22. března 2017 se konalo na Střední škole polytechnické v Olomouci pracovní setkání platformy pro polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci středních a vyšších odborných škol a zástupci realizačních týmů MAP v kraji.

Setkání platformy pro polytechnické vzdělávání k tématu Polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA

archiv aktualit »

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfDokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2016 – 2018 (13,6 MB)stáhnout
Soubor typu zipPřílohy KAP_OL(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalýza potřeb v území Olomouckého kraje(1006,1 kB)stáhnout
Soubor typu zipDokument KAP č. 1(14,1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Lenka Polachová
projektová manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 648, 773 785 706        l.polachova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 622
RNDr. Bronislava Vláčilová
věcná manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor školství, sportu a kultury
oddělení krajského vzdělávání, sportu a dotací
   585 508 688, 773 782 794        b.vlacilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 622
Bc. David Mišo DiS.
finanční manažer projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 380, 773 785 705        d.miso@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 622
Dita Karásková
administrátorka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor školství, sportu a kultury
oddělení krajského vzdělávání, sportu a dotací
   585 508 580        d.karaskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 622


Poslední změna 04. 08. 2017 13:59:04

© Krajský úřad Olomouckého kraje