Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor Žádosti o poskytnutí dotace(786,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace(481,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 3 - Vzor Čestného prohlášení osoby s trvalým pobytem(158,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Vzor Souhlasu s realizací dílčího projektu(160 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5 - Vzor plné moci k zastupování(160,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Vzor dokumentů k Vyúčtování dotace(214,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7 - Vzor Zprávy o montáži(74,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 8 - Vzor Dokladu o likvidaci kotle(76,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřílohač. 9 - Vzor Dokladu o kontrole technického kontrole a provozu(20 kB)stáhnout

Související dokumenty

Soubor typu pdfNávod na vyplnění a podání žádosti(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu docxSouhlas s použitím bankovního účtu(154,4 kB)stáhnout

Vzorová fotodokumentace k žádosti

Fotografie stávajícího (původního) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
Fotografie výrobního štítku původního kotle s uvedením typu a výkonu kotle (pokud na kotli je)
Fotografie napojení původního kotle na pevná paliva na otopnou soustavu a komínové těleso
Fotografie kotelny/prostor, kde se původní kotel na pevná paliva nachází
Fotografie rodinného domu, ve kterém dojde/došlo k výměně zdroje tepla


Poslední změna 19. 06. 2023 09:09:49