Užitečné odkazy

https://udeska.olkraj.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/#
Portál Komunikace pro občany

https://svt.sfzp.cz/
Seznam výrobků a technologií, na které lze získat podporu v kotlíkových dotacích od roku 2022

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
Webové stránky Státního fondu životního prostředí ČR ke kotlíkovým dotacím

https://ipo.mzp.cz/
Databáze odborně způsobilých osob

http://www.mpo.cz/dokument167893.html 
Oficiální jmenný seznam osob způsobilých k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE) na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

https://jakspravnetopit.cz/
Webové stránky s návodem Jak správně topit a ušetřit


Poslední změna 29. 06. 2023 13:12:53