Archiv aktualit

22.01.2014 - Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výzvu v Programu Zdraví

Druhou výzvu pro předkládání žádostí v Programu Zdraví vyhlásilo v rámci švýcarsko-české spolupráce Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče představuje výzva příležitost získat prostředky ke zkvalitnění poskytované péče. O dotaci mohou požádat organizace zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby působící v oblasti domácí zdravotnické péče.

26.09.2013 - Příjem žádostí ve Fondu Partnerství obnoven

Ministerstvo financí ČR otevřelo dne 25. 9. 2013 dvanácté kolo Výzvy pro podávání žádostí o grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V tomto kole rozdělí mezi žadatele zbývajících 14 milionů korun.

09.04.2013 - Poslední šance pro neziskovky v kraji získat švýcarský grant

Poslední – čtvrtou – výzvu v Blokovém grantu vyhlašuje brněnská Nadace Partnerství pro neziskovky působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Žádat mohou o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše výdajů jednoho projektu je 1,5 milionu korun, celkem rozdělí nadace přes 10,7 milionů korun. Uzávěrka podání žádosti o grant je 6. června. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce.

12.11.2012 - Pozvánka na seminář k 1. Výzvě Ministerstva zdravotnictví

Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR připravuje ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje seminář pro žadatele k 1. Výzvě zaměřené na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající.

01.11.2012 - Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 1. výzvu v Programu Zdraví

Zprostředkovatel Programu Zdraví vyhlásil 1. výzvu pro předkládání žádostí sub-projektů.

17.09.2012 - Konference Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 11. 9. 2012 se v Praze v Kaiserštejnském paláci uskutečnila konference Programu švýcarsko-české spolupráce.

10.07.2012 - Nadace Partnerství vyhlásila 3. výzvu Blokového grantu

Nadace Partnerství vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace.

19.09.2011 - 2. výzva BG FNNO a pozvánka na seminář

Výzva k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace.

16.06.2011 - Výzva a pozvánka na seminář

Výzva k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

01.01.2011 - Program INOSTART

Nový program pro začínající drobné podnikatele v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

05.10.2010 - Nová výzva - informace

První výzva „Cesta k udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace působící v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji"

01.10.2010 - Informační seminář - pozvánka

Seminář k první vyhlášené výzvě k předkládání grantových žádostí Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.