Poslední šance pro neziskovky v kraji získat švýcarský grant

09. 04. 2013

Poslední – čtvrtou – výzvu v Blokovém grantu vyhlašuje brněnská Nadace Partnerství pro neziskovky působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Žádat mohou o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše výdajů jednoho projektu je 1,5 milionu korun, celkem rozdělí nadace přes 10,7 milionů korun. Uzávěrka podání žádosti o grant je 6. června. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce.

„Tak jako v předchozích výzvách nebudeme finanční prostředky rozdělovat rovnoměrně do jednotlivých krajů, při výběru žádostí bude rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí,“ uvádí grantový manažer František Brückner z Nadace Partnerství. O tom, které projekty byly při žádání úspěšné, bude nadace informovat začátkem listopadu.

Pro environmentální oblast je určeno celkem přes 5,3 milionů korun, pro sociální oblast celkem přes 5,2 milionů korun. Maximální výše jednoho grantu v obou oblastech je 1,5 milionu korun. Neziskové organizace mohou Nadaci Partnerství žádat především o podporu na své sociální a environmentální projekty. Kromě toho ale mohou žádat i na posílení kapacit organizace – např. prostorové a materiálové vybavení, vytváření strategického plánu, posílení marketingového a projektového řízení, zvýšení kvalifikace pracovníků nebo podporu publicity svých služeb.

Mezi projekty zaměřené na podporu seniorů, dětí, rodin, přírody i samotných neziskových organizací rozdělila Nadace Partnerství v předchozích třech výzvách Blokového grantu mezi 61 projektů přes 103 milionů korun. Podpora například pomohla založit komunitní přírodní zahrady na Novojičínsku, nové pobytové sociální služby pro rodiče a jejich postižené děti na Prostějovsku nebo komplexní vzdělávací program pro zaměstnance veřejných institucí na téma udržitelné spotřeby.

„Čtvrtá výzva je poslední, původně ani nebyla plánovaná,“ dodává Brückner. Švýcarské úřady a Ministerstvo financí odpovědné za správu zahraniční pomoci se totiž rozhodli na základě kvalitního a transparentního průběhu Blokového grantu navýšit jeho objem o prostředky, které se nepodařilo rozdělit v jiných fondech Programu švýcarsko-české spolupráce. Granty pro neziskovky mohly být navýšeny o 31 mil Kč.

„Pro neziskovky ale máme dobrou zprávu; od letošního roku bude znovu otevřeno celostátní grantové schéma z finančního mechanismu Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Blokový grant pro neziskovky spravuje konsorcium NROS a Nadace Partnerství a na ekologické projekty bude do roku 2015 rozděleno přes 40 milionů korun. První výzvu chceme vyhlásit ještě před prázdninami,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Kontakt: František Brückner, tel: 515 903 115, 775 216 327, frantisek.bruckner@nap.cz

Více informací: www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant

(zdroj: Nadace Partnerství)


Poslední změna 09. 04. 2013 14:52:27