Příjem žádostí ve Fondu Partnerství obnoven

26. 09. 2013

Ministerstvo financí ČR otevřelo dne 25. 9. 2013 dvanácté kolo Výzvy pro podávání žádostí o grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V tomto kole rozdělí mezi žadatele zbývajících 14 milionů korun.

Hlavním cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska, které se týká především výměny informací, přenosu know-how a dobré praxe. Podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty ČR a Švýcarska. Žádosti lze průběžně předkládat do 27. 1. 2014. Bližší informace zde.


Poslední změna 26. 09. 2013 13:45:14