Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 1. výzvu v Programu Zdraví

01. 11. 2012

Dne 1. 11. 2012 vyhlásil Zprostředkovatel Programu Zdraví 1. výzvu pro předkládání žádostí sub-projektů. Mezi podporované aktivity patří modernizace a obnova infrastruktury potřebné k zajištění zdravotní péče, modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků a podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru. Celková alokace pro výzvu činí 208,5 mil. Kč. Termín ukončení sběru žádostí je stanoven na 31. 1. 2013. Více informací k výzvě naleznete zde.

Ministerstvo zdravotnictví ČR plánuje ve spolupráci s Olomouckým kraje zrealizovat k výzvě seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 28. 11. 2012 v Kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci. O programu a časovém harmonogramu Vás budeme v předstihu informovat.


Poslední změna 01. 11. 2012 12:18:58