Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výzvu v Programu Zdraví

22. 01. 2014

Druhou výzvu pro předkládání žádostí v Programu Zdraví vyhlásilo v rámci švýcarsko-české spolupráce Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče představuje výzva příležitost získat prostředky ke zkvalitnění poskytované péče. O dotaci mohou požádat organizace zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby působící v oblasti domácí zdravotnické péče.

Cílem výzvy je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory a znevýhodněné občany. Aktivity výzvy jsou zaměřeny na modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí péče, na podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru a udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 73 000 000 korun. Sběr žádostí bude ukončen ke dni 31. 3. 2014.

Podrobnější informace k výzvě naleznete zde. Pro žadatele připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Olomouckým krajem seminář, který se uskuteční dne 13. února 2014 v Kongresovém sále KÚOK. Pozvánka a program jsou k dispozici zde.

Soubor typu .docPozvánka a program na seminář(88 kB)DOC | PDF


Poslední změna 29. 01. 2014 08:26:43