Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. 9. 2015 svým usnesením č. UZ/17/42/2015 aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Dne 29. 4. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo v souladu s novelizací zákona č. 248 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, o změně názvu dokumentu na Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Současně se změnou názvu Zastupitelstvo schválilo Hodnocení plnění Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2015 a nový Akční plán na rok 2016. Nově vzniklý akční plán tak nahradil přílohu původně schváleného dokumentu.

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje


Soubor typu pdfStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020(4,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxTříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje(78,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o uplatnění SROK 2016(468,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2016(124,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnotící zpráva SROK 2015(479,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2015(219,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje(1,6 MB)stáhnout

Dokument byl podroben hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto procesu se 21. 7. 2015 uskutečnilo veřejné projednání. Na základě posouzení Olomoucký kraj obdržel dne 17. 8. 2015 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí


Soubor typu pdfStanovisko SEA PRÚOOK 2015-2020(314,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SEA PRÚOOK 2015-2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SEA PRÚOOK 2015-2020 - Příloha č. 1 (NATURA)(506 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z veřejného projednání 21. 7. 2015(198,7 kB)stáhnout

Aktuality


archiv aktualit »

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.
koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821           j.juranek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 27. 04. 2017 09:06:05

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU