Vzdělávací aktivity

Semináře a školení
Semináře a školení
Semináře a školení

Vzdělávací aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů, realizátorů projektů ve fázi realizace i ve fázi udržitelnosti projektů a cílovou skupinu tvoří zástupci obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací, odborná veřejnost, podnikatelská a neziskové sféra a zástupci poradenských a konzultační firem.

V rámci projektu se realizují a připravují aktivity zaměřené na problematiku veřejných zakázek, projektového a finančního řízení, účetnictví, strategického plánování, studie proveditelnosti, veřejné podpory apod.

Novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinná od 1. 4. 2012

Soubor typu .pdfPozvánka okresy 4-18-29.5.2012(76,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPozvánka 5-8-14.3.2012(75,4 kB)stáhnout

Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje II

Soubor typu .pdfPozvánka 8.11.2011(67,5 kB)stáhnout

Vzdělávací seminář Strategické plánování pro obce, města a kraje

Soubor typu .pdfPozvánka 22.9.2011(65,2 kB)stáhnout

Vzdělávací semináře Studie proveditelnosti, CBA a FEA

Soubor typu .pdfPozvánka 21-22.6.2011(67,4 kB)stáhnout

Vzdělávací kurz Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit

Soubor typu .pdfPozvánka 7-8.6.2011(65,5 kB)stáhnout

Vzdělávací kurz Řízení a administrace projektů

Soubor typu .pdfPozvánka 23-24.5.2011(65,3 kB)stáhnout

Vzdělávací seminář Veřejná podpora

Soubor typu .pdfPozvánka 12.5.2011(72,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace veřejná podpora(1,2 MB)stáhnout

Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje

Soubor typu .pdfPozvánka 19.4.2011(67,1 kB)stáhnout

Vzdělávací seminář Problematika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v projektech spolufinancovaných SF EU

Soubor typu .pdfPozvánka 16.2.2011(88,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPozvánka 17.2.2011(65,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPozvánka 15.3.2011(65,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pptPrezentace problematika VZMR v projektech SF EU(243,5 kB)PPT | PDF

Vzdělávací seminář Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Soubor typu .pdfPozvánka 23.9.2010(71,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPozvánka 5.10.2010(71,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pptxPrezentace veřejné zakázky(1,8 MB)PPTX | PDF


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00