Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí OK

Během července a srpna 2009 Olomoucký kraj provedl dotazníkové šetření u obcí do 5 tis. obyvatel, jehož cílem bylo zjištění stavu občanské vybavenosti obcí. V dotazníku byly současně zjišťovány projektové záměry obcí, mikroregionů a místních akčních skupin. Výsledky z dotazníkového šetření jsou využity jako podklad pro zpracování Akčního plánu Koncepce zemědělství a rozvoje venkova a také jako doporučení, jak zaměřit výzvy ROP SM v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova.

Soubor typu .pdfVyhodnocení dotazníkového šetření u obcí OK - příloha(275,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení dotazníkového šetření u obcí OK(3,6 MB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 12:58:59