ÚS rozvojové oblasti RO6 a VLC Přerov

Celý název díla:

Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (RO6) a plochy veřejného logistického centra Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy ve vazbě na letiště Přerov

Registrační list

   
Identifikační číslo zhotovitele: 29-004- 285
   
Objednatel: Olomoucký kraj
Pořizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
   
Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Jednatelé společnosti: Ing. arch. Vladimír Pacek
  Ing. Jan Hršel
   
Hlavní projektant: Ing.arch. Vanda Ciznerová
Projektanti:  
  • urbanistické řešení:
Ing. arch. Vanda Ciznerová
  • vodní hospodářství:
Ing. Pavel Veselý
  • energetika, spoje:
Ing. Pavel Veselý
  • ochrana ZPF, PUPFL:
Mgr. Martin Novotný
  • ekologie a životní prostředí:
Mgr. Martin Novotný
  • doprava
Ing. Miloslava Škvarilová
  • digitalizace a technické práce:
Roman Staněk

 

Brno, 08 / 2009

 

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8
tel.: 545 175 896 545 175 793
e-mail: ciznerova@usbrno.cz vesely@usbrno.cz novotny@usbrno.cz

 


Poslední změna 05. 09. 2016 08:00:24