Grafická část

.pdf 1. Základní řešení - dopravní a technická infrastruktura (1 : 5 000)   2 487 kB   uložit »
.pdf 2. Základní řešení - technická infrastruktura (1 : 5 000)   2 653 kB   uložit »
.pdf 3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 25 000)   6 583 kB   uložit »
.pdf

4.

Koordinační výkres (1 : 5 000)   3 130 kB   uložit »

Studie je uložena: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Důležité upozornění: Studie je zveřejněna pouze v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kompletní vytištěná dokumentace je k dispozici u pořizovatele.


Poslední změna 21. 10. 2015 13:52:06