Upozornění

Jedná se o územně plánovací podklad, který bude využit úřady územního plánování při pořizování ÚPD nebo ÚPP měst a obcí a stavebními úřady při rozhodování v území (viz § 25 stavebního zákona - ÚS není sice podkladem závazným, ale je podkladem neopomenutelným). Při použití ÚS je nutno upozornit, že lokality 03, 06 a 13 nebyly doposud dohodnuty s orgánem ochrany ZPF a budou dořešovány při aktualizaci ZÚR OK v závěru roku 2009.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00