ÚS rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel

Celý název díla:

Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel

Registrační list

Základní informace:
Pořizovatel zajistil zpracování této územní studie v souvislosti s aktualizací č. 1 ZÚR OK, vydanou Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy dne 22. 4. 2011 a s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 z 20. 7. 2009.

Grafická část:

.pdf 1 schéma lokalit rozvojových ploch 1 : 350 000               4 371 kB      uložit »
.pdf 2 širší vztahy 1 : 50 000              3 945 kB      uložit »

Textová a tabulková část:

.pdf RO1 aktualizace 2011                                                         289 kB        uložit »

Celá územní studie je k dispozici u pořizovatele.


Poslední změna 05. 09. 2016 08:54:36