Udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky podle ust. § 17 zákona č. 186/2013 Sb., o státnímo občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podává žadatel na krajském úřadě podle trvalého pobytu žadatele. O žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra České republiky. Na udělení státního občanství není právní nárok.

Doporučujeme žadatelům o udělení státního občanství domluvit si termín schůzky předem s příslušnou matrikářkou (podání žádosti o udělení státního občanství může trvat i jednu hodinu). Upozorňujeme žadatele, aby s sebou přinesli všechny doklady uvedené v zákoně o státním občanství České republiky).

Zákonem č. 270/2021 Sb. byl mimo jiné změněn i zákon o správních poplatcích. Od 2. srpna 2021 žadatelé o udělení státního občanství České republiky budou hradit správní poplatek za
- přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě  ve výši 2.000,- Kč,
- přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě  ve výši 500,- Kč,
- přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi ve výši 500,- Kč.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou. Správní úřad může v případech hodných zvláštního zřetele snížit správní poplatek 2.000,- Kč až na částku 500,- Kč a správní poplatek 500,- Kč až na částku 100,- Kč.

Soubor typu pdfInformace pro žadatele o udělení státního občanství České republiky při podání žádosti od 02.08.2021(416,8 kB)stáhnout

Kontakty na matrikářky krajského úřadu

Soubor typu pdfPříslušnost matrikářek podle trvalého pobytu žadatele(212 kB)stáhnout

Další informace k problematice udělení státního občanství:

Právní předpisy

  • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
  • Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Poslední změna 13. 01. 2022 08:26:59