Studie sídelní struktury Olomouckého kraje

Návrhová část

Soubor typu .pdfÚvod(338,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf1. Porovnání rozdělení Olomouckého kraje dle ORP a střediskovosti z 80. let(256,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa 1.1 Porovnání středisek os. oblastního výz. v 80 let. a ORP(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf2. Vyhodnocení slabých obcí(768,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa 2.1 Příslušnost slabých obcí k střediskům I.,II.,II. typu(673,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa 2.2 Rozvojové osy a oblasrti v porovnání se slabými obcemi(540,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf3. Vyhodnocení druhů obcí dle jejich vztahů a veřejného vybavení(242,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa 3.1 Druhy obcí (formát A4)(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf4. Vyhodnocení zajištění vybraných služeb v obcích(335,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf5. - 7. ostatní(203,2 kB)stáhnout

Analytická část

Soubor typu pdfTextová část(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf1.1 Admistrativní hranice Olomouckého kraje(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2.1 První zmínka o částech obcí(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.1.1 Počet obyvatel v obci v letech 1869, 1910, 1930, 1950, 1980 a 2011(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPočet obyvatel v obci v letech 1991, 2001 a 2011(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.1.3 Vývoj počtu obyvatel v obcích prosinec 2012 mezi roky 1869 a 1910(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.1.4 Vývoj počtu obyvatel v obcích prosinec 2012 mezi roky 1930 a 1950(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.1.5 Vývoj počtu obyvatel v obcích prosinec 2012 mezi roky 1961 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.2.1 Migrační saldo v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006 a 2011(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.2.2 Vývoj migračního salda v obci v letech 1991–2001 a 2001–2011(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.2.3 Hrubá míra migračního salda prosinec 2012 v letech 2001 – 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.2.4 Obyvatelé narození v místě trvalého bydliště – rodáci v roce 2011(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.3.1 Průměrný věk v obci v letech 2001, 2006 a 2011(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.3.2 Změna průměrného věku obyvatel v obci prosinec 2012 mezi roky 2001 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.3.3 Index stáří v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006 a 2011(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.3.4 Index ekonomického zatížení v obci v letech 1991, 1996, 2001, 2006 a 2011(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.4.1 Obyvatelstvo bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním v letech 2001 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.4.2 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním v letech 2001 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.5.1. Hustota zalidnění v obci v roce 2011(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.5.2 Index heterogenity v letech 1869, 1910, 1950, 1980, 1991 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.5.3 Hustota zalidnění v zastavěném území v letech 2001, 2006 a 2011(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3.5.4 Areál maximálního zalidnění prosinec 2012 v roce 2011(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.1 Počet domů na 1000 obyvatel(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.2 Celkový počet dokončených bytů v letech 2002 – 2011 (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.3 Intenzita bytové výstavby v letech 2006 – 2011 (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.4 Počet obyvatel v bytě v obci v roce 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.5 Vývoj počtu trvale obydlených bytů na 1000 ob. středního stavu v letech 2001 a 2011(449,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.6 Vývoj počtu trvale obydlených domů na 1000 ob. středního stavu letech 2001 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.7 Podíl trvale obydlených bytů a trvale obydlených domů prosinec 2012 v roce 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.8 Podíl zastavěné plochy v obci v roce 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.9 Podíl neobydlených bytů za ORP v roce 2011(495,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4.1.10 Podíl bytů v bytových domech v ORP v roce 2011(495,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4.2.1 Podíl domů sloužících k rekreaci v obci v roce 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4.3.1 Sociálně vyloučené lokality v roce 2010(442,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5.1.1 Míra nezaměstnanosti v obci v roce 2011(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.1.2 Míra nezaměstnanosti v obci v lednu v letech 2009 – 2011 (2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.1.3 Míra nezaměstnanosti v obci v červenci v letech 2009 – 2012(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.2.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v letech 2001 a 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.3.1 Odvětvová a velikostní struktura podniků v roce 2012(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.4.1 Lokality brownfields v roce 2012 (1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.5.1 Míra podnikatelské aktivity v obci v roce 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5.6.1 Míra vyplacených dávek hmotné nouze v POÚ v roce 2012 (984,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf6.1.1 Intenzita vyjížďky,dojíždky za prací z obcí v roce 2001(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6.1.2 Počet dojíždějících a vyjíždějících do škol v roce 2001(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6.1.3 Denní velikost obcí v roce 2001(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6.2.1 Časová dostupnost Olomouce pomocí individuální automobilové dopravy(458,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf6.2.1 Časová dostupnost center ORP pomocí individuální automobilové dopravy(463,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf6.2.3 Vzdálenostní dopravní dostupnost Olomouce v roce 2012(453,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf6.3.1 Hromadná doprava(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6.3.2 Železniční doprava(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.1.1 Mateřská škola v obci v roce 2012 (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.1.2 Základní škola v obci v roce 2012 (2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.1.3 Střední škola v obci v roce 2012(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.2.1 Naplněnost kapacity základních škol v roce 2012(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.2.2 Spádovost škol-severní část (1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.2.3 Spádovost škol-západní část(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.1.2.4 Spádovost škol-východní část (1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.2.1 Domovy pro seniory v obci v roce 2012(574,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf7.2.2 Domy s pečovatelskou službou v obci v roce 2010(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.2.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení prosinec 2012 v roce 2012(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.3.1 Zdravotnická zařízení v obci v roce 2012(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.3.2 Existence dětského lékaře, lékaře pro dospělé, ženského lékaře, zubního lékaře a lékárny v obci prosinec 2012 v roce 2010(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.3.3 Existence dětského lékaře, lékaře pro dospělé, ženského lékaře, zubního lékaře a lékárny v centrech ORP prosinec 2012 v roce 2010(412,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf7.3.4 Dojezdové vzdálenosti vozů zdravotnické záchranné služby prosinec 2012 v roce 2012(612,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf7.4.1 Prodejny potravin v roce 2009(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.4.2 Obchodní řetězce ve vybraných obcích v roce 2012(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.5.1 Pošty v obci v roce 2012(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.6.1 Aktivní kulturní zařízení v kraji v roce 2006(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.7.1 Sdružení, svazy, spolky a kluby v obci v roce 2011(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.7.2 Sportovní zařízení v obci v roce 2006 (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.8.1 Vodovod, kanalizace a plynofikace v obci v roce 2011(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.9.1 Hromadné ubytovací zařízení v obci v roce 2011(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7.10.1 Nadstandardní vybavení obce v roce 2012 (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8.1.1 Střediska osídlení místního a obvodního významu v 80. letech(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8.2.1 Rozdělení dle nové střediskovosti(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8.3.1 Příslušnost obcí k venkovskému a městskému prostoru v roce 2010(562,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf8.4.1 Dělení obcí na základě jejich celkové vybavenosti v roce 2010(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8.5.1 Regionalizace obcí dle dojížďky za prací v roce 2001(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8.6.1 Vymezení rozvojových os a oblastí prosinec 2012 v roce 2012(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8.7.1 Správní obce dle metodiky MMR(896,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf8.7.2 Pracovní centra dle metodiky MMR(897,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf8.7.3 Občanská vybavenost obce dle metodiky MMR(914 kB)stáhnout
Soubor typu pdf8.7.4 Obsluhující obce dle metodiky MMR (1021,1 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 07. 2017 08:39:18