Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014

Strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011–2014 byl zpracován v rámci individuálního projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“ (projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost).

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011–2014 byl dne 13. prosince 2010 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Jedná se o významný dokument i v kontextu ustanovení § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je součástí žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušné rozpočtové období, dále se jedná o dokument, jenž je nezbytný při posuzování investičních i neinvestičních projektů ze sociální oblasti.

Prioritou strategického dokumentu je zajištění dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb na území Olomouckého kraje prostřednictvím metody komunitního plánování. Aktuální Střednědobý plán se opírá o jednotlivé komunitní plány lokalit jako kompromisu mezi potřebami a možnými zdroji jejich uspokojení. Při tvorbě plánu bylo využito nejen výstupů z aktuálně zpracované socio-demografické analýzy, která byla financována z projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“, ale také praktických zkušeností všech zainteresovaných osob, které se na tvorbě tohoto obsáhlého dokumentu podíleli.

Soubor typu .pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfTvorba a doporučená struktura plánu 2011 - 2014(168,7 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00