Strategie a metodiky v oblasti primární prevence

Ke stažení

Soubor typu pdfKrajský plán PP rizikových projevů chování v OK na léta 2023 - 2026(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNárodní strategie primární prevence MŠMT na léta 2019 - 2027(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStrategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Olomouckém kraji 2023 –2026.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAkční plán realizace politiky v oblasti závislostí a závislostního chování OK 2023 -2024.pdf(543,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních(671,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodické doporučení MŠMT Č k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování(604,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOpatření MŠMT k oblasti šikany ve školním prostředí(437,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPoznámky k možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách(518,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodické doporučení k IVýP(419,3 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 1 k IVýP - Záznam o jednání se žákem(39,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 2 k IVýP - Záznam o jednání se ZZ(40,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3 k IVýP - Individuální výchovný program(84 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfStrategie primarni prevence MŠMT ČR na léta 2013-2018(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodické doporučení MŠMT ČR k primární prevenci(357,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Návykové látky(504,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha 2 - Rizikové chování v dopravě(69,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - poruchy příjmu potravy(216,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Alkohol(333,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha 5 - týrané, zneužívané, zanedbávané dítě ve škole(470,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-6-skolni-sikanovani-2020(908,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPriloha_7-Kyberšikana(76,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha 8 - Homofóbie(78,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 9 - Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus(72,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPriloha_10 - Vandalismus(47 kB)stáhnout
Soubor typu docxPriloha_11 - Záškoláctví(63,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha 12 - Krádeže(80 kB)DOC | PDF
Soubor typu pdfPříloha č. 13 - Tabák(395,5 kB)stáhnout
Soubor typu docpriloha-14-krizove-situace-spojene-s-nasilim.doc(142 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-15-netolismus.doc(74,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-16-sebeposkozovani.doc(106 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-17-nova-nabozenska-hnuti.doc(141,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-18-riziikove-sexualni-chovani.doc(149,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-19-prislusnost-k-subkulturam.doc(96,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-20-domaci-nasili.doc(128 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPriloha_21_hazardni_hrani(58,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha_22_Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS(791,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha_22_Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS(334,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 23 - psychická krize a duševní onemocnění(846,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování a doplňky materiálu č. 1 - 7(817 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 8(337,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 9(45,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 10(738,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 11(21,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 12(306 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 13(24 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 24 - Sebevražedné chování - doplněk 14(24,3 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfMetodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance(73,6 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfMetodický pokyn ke spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR(108,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docKurzy akreditované MŠMT pro vzdělávání, metodiku a prevence(45,5 kB)DOC | PDF