Primární prevence rizikového chování

Na tomto místě naleznete legislativu, dokumenty a další materiály vztahující se k primární prevenci rizikových projevů chování u dětí a mládeže v resortu školství. Výše uvedenou primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům potenciálního výskytu sociálně deviantního jednání či sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Legislativa

Soubor typu .rtfVyhláška 72/2005 Sb.(237,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 197 z roku 2016 - kterou se mění Vyhláška č. 72 z roku 2005(5 MB)stáhnout


Poslední změna 11. 02. 2015 14:52:59