Strategické dokumenty

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Jednou z hlavních aktivit projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012“ je tvorba strategických dokumentů, koncepcí, podkladových analýz a studií, zaměřených na přípravu a řízení realizace integrovaného rozvoje cestovního ruchu pilotními aktivitami (podoblast podpory 3.1.2 Regionálního operačního programu Střední Morava), podporu pilotních akcí zaměřených na využívání experimentů a pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémů a další podporu strategického plánování, zejména ve vztahu řešení k brownfields, regionálnímu letišti Přerov - Bochoř, regionálního inovačního systému či strategie, atd.

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI

V rámci vyhledávací studie, která je aktuálně připravována, budou zmapovány všechny lokality brownfields s rozlohou nad 0,5 ha, které budou následně zaevidovány do Národní databáze brownfieldů spravované CzechInvestem. Vyhledávací studie bude strategickým rozvojovým materiálem Olomouckého kraje při řešení problematiky brownfields v kraji. Hlavním cílem krajské samosprávy v této otázce je prostřednictvím regenerace brownfields zatraktivnit region jak pro obyvatele, tak pro podnikatele a potencionální investory, rozšířit investiční příležitosti v kraji a nepřímo tak podpořit i nárůst pracovních míst.

Dokumenty

Soubor typu .pdfVyhledavací studie lokalit brownfields v OLK(4,2 MB)stáhnout

STUDIE ŘEŠENÍ JEDNOTNÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU TURISTICKÉHO REGIONU JESENÍKY

Jedná se o studii systému, který položí základy moderního jednotného odbavování návštěvníků Jeseníků (území okresu Jeseník a okresu Šumperk) a kromě možných slev poskytne další významné služby jako možnost skipasu, vstupenek, odběru služeb nebo nákupu produktů. Primárním cílem studie je navrhnout řešení systému po jeho technické, technologické, administrativní, organizační a právní stránce. Studie probíhá ve spolupráci s Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu, které by mělo být nositelem projektu na realizaci systému.

Dokumenty

Soubor typu .pdfStudie odbavovacího systému Jeseníky(1008,3 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00