Veřejný opatrovník

Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky

Metodickou pomoc obcím Olomouckého kraje v oblasti výkonu veřejného opatrovníka poskytuje odbor sociálních věcí KÚOK.

Soubor typu pdfPřechod opatrovnictví - § 468 OZ(258 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVedení spisové dokumentace(218,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k detenční novele - 19.8.2016(476,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDetence – obce, OÚORP(983,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákladní informace pro obce jako veřejné opatrovníky(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDobrá praxe opatrovnictví(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejné opatrovnictví – pracovní setkání únor 2016(976,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPraktický rádce veřejného opatrovníka (legislativa uvedená v této publikaci již není v současné době platná)(454 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZměna trvalého pobytu opatrovance(308,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfopatrovnictvi-4-6-2018.pdf(984,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční prostředky opatrovanců(238,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObec jako veřejný opatrovník(895,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZvláštní odborná způsobilost - veřejné opatrovnictví(190,6 kB)stáhnout

Vyúčtování správy jmění

Podle § 485 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je povinností opatrovníka vyhotovit každoročně, vždy nejpozději do 30. června,  vyúčtování  správy jmění opatrovance. Opatrovník doručí vyúčtování opatrovanci, opatrovnické radě (pokud je zřízena) a soudu.

Pro vyúčtování správy jmění je možné použít vzor vytvořený pracovníky odboru sociálních věcí KÚOK.

Soubor typu docxVzor - zpráva veřejného opatrovníka (19,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 818

Mgr. Pavlína Zlámalová

sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 570 p.zlamalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803


Poslední změna 22. 07. 2022 09:25:24