Archiv aktualit

26.06.2017 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2017 v rámci Podprogramu č. 2

26.06.2017 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

26.06.2017 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018 byl dne 19. června 2017 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.

21.06.2017 - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

19.06.2017 - Workshop

Dne 27. 6. 2017 se v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje bude konat workshop s názvem „ Umírání jakou součást života“ věnující se problematice umírání v kontextu poskytování sociálních služeb.

19.06.2017 - FIMFÁRUM - festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez

SPOLU Olomouc zve děti i dospělé na festival tvořivosti a fantazie FIMFÁRUM, jehož cílem je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s postižením i bez.

19.06.2017 - Hejtman Ladislav Okleštěk ocenil práci ve prospěch zdravotně postižených občanů

Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2016 získala paní Ivana Plíhalová.

15.06.2017 - Červnové číslo krajských novin vychází

Stoupající kvalita i dostupnost péče v krajských nemocnicích, otevření silnice přes Červenohorské sedlo nebo informace o dalším ročníku projektu Společnost přátelská rodině.

07.06.2017 - Lidé zakoupením zasukovaných tkaniček podpořili olomoucký Spolek Trend vozíčkářů

Květen neodmyslitelně patří už 15 let sbírce Zasukované tkaničky, kterou pořádá Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, aby zajistil dostatek financí na osobní asistenci a pomoc handicapovaným lidem nejen z Olomouce.

23.05.2017 - Obce Olomouckého kraje mají stále možnost zúčastnit se soutěží "Obec přátelská rodině 2017" a "Obec přátelská seniorům 2017"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prodloužilo termín pro podávání žádostí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 2. 6. 2017 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

18.05.2017 - Květnové číslo krajských novin vychází

Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje, ocenění mladíků za záchranu lidského života nebo informace o soutěži Zelená škola, kterou vyhlašuje olomoucké hejtmanství. To jsou některá témata květnového vydání měsíčníku Olomoucký kraj.

15.05.2017 - Projekt Kompetence sociálních pracovníků

Od září 2016 do srpna 2018 pobíhá projekt Kompetence sociálních pracovníků hrazený z Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu, který je zaměřen na posílení klíčových kompetencí sociálních pracovníků na obcích v přímé práci s klientem. Realizátorem vzdělávacího projektu je CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, partnerem projektu je Olomoucký kraj.

© Krajský úřad Olomouckého kraje