SMART region Olomoucký kraj

Koncepty chytrých měst a regionů - Smart Cities a Smart region jsou obecně definovány jako využití moderních informačních a komunikačních technologií pro efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Základním smyslem těchto konceptů je využití dat k efektivnější správě měst a regionů, k větší informovanosti obyvatel a návštěvníků a jejich aktivního zapojení do dění v daném místě, k podpoře podnikání a růstu životní úrovně v daném regionu.

Zavádění konceptu Smart region má dvě hlavní roviny

  • strategický dokument, který dává rozvoji Smart region směr, cíl a systém; v případě Olomouckého kraje je konkrétně zapracováno ve Strategii územního rozvoje Olomouckého kraje jako dlouhodobá priorita A.3 Rozvoj Smart regionu navíc podpořena vlajkovým projektem Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu,
  • konkrétní rozvojové projekty, kterými je tento koncept naplňován; v případě implementace moderních technologií mohou mít povahu buďto výzkumnou/vývojovou (zkoušení dosud nehotových řešení jako pilotních projektů) nebo investiční (nákup a zavádění již plně odzkoušených řešení).

Nejvyšším výkonným orgánem konceptu Smart region Olomoucký kraj je Řídící výbor.

Řídícím výborem bylo ustanoveno 6 priorit a to konkrétně „eGovernment“, „eHealth“, „doprava“, „životní prostředí“, „energetika“ a „koordinace a spolupráce“ a ke každé prioritě byla ustavena odborná pracovní skupina. Vedoucí pracovních skupin se pravidelně účastní jednání Řídícího výboru, aby existovalo obousměrné předávání informací.

Inspirativní projekty: https://mmr.cz/cs/microsites/sc/dobra-praxehttps://smartprague.eu

 

Podporováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III, registrační číslo projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0004295.

Aktuality

21.06.2024 - Proběhla konference „Smart City v praxi u nás i v zahraničí“

Ve čtvrtek 20. června 2024 se uskutečnila konference „Smart City v praxi u nás i v zahraničí“, pořádaná Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III.

Proběhla konference „Smart City v praxi u nás i v zahraničí“

09.05.2024 - Konference Smart City v praxi u nás i v zahraničí

Po úspěšně zakončených road show věnované zástupcům obcí, městysů a měst Olomouckého kraje v loňském roce jsme si pro vás připravili tematicky zaměřené pokračování osvěty v oblasti Smart a přichystali zajímavá témata aktérů zapojených do Smart problematiky pro implementaci moderních technologií do běžného života obyvatel.

11.01.2024 - Prodloužení lhůty pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony až do 14. února 2024.

14.11.2023 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci Národního plánu obnovy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony.

24.10.2023 - Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně chystá vyhlášení výzvy v rámci Národního plánu obnovy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. Výzva je zaměřena na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G.


archiv aktualit »

Kontakty

Eva Schwarzová

asistentka člena ROK Ing. Petra Lyska
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 845 e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 522


Poslední změna 21. 06. 2024 10:48:02