Řídící výbor, kontakty

Nejvyšším výkonným orgánem konceptu Smart region Olomoucký kraj je Řídící výbor.

Řídicí výbor neřídí jednotlivé projekty, ale řídí a zodpovídá za naplňování strategie konceptu Smart region. Určuje priority, odborně posuzuje jednotlivé projekty a průběžně vyhodnocuje jejich realizaci.

Jedním z priorit Řídícího výboru je definice krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických cílů a rovněž předložení dílčích akčních plánů jednotlivých pracovních skupin pro naplnění krátkodobých cílů.

Řídící výbor Radu Olomouckého kraje průběžně informuje o klíčových aktivitách včetně přípravy a realizace samotných projektů. Po rozhodnutí Rady Olomouckého kraje je případně zahájena standardní realizace projektu.

 

Předseda Řídícího výboru Smart region Olomoucký kraj

Ing. Petr Lysek – radní Olomouckého kraje pro oblast Smart region

p.lysek@olkraj.cz

585 508 846; +420 778 981 854

 

Tajemník Řídícího výboru Smart region Olomoucký kraj

Ing. Radek Dosoudil – vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

r.dosoudil@olkraj.cz

585 508 326; +420 606 743 683

 

Členové Řídícího výboru Smart region Olomoucký kraj

Mgr. Dalibor Horák – 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

d.horak@olkraj.cz

585 508 289

 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. – náměstek ministra pro místní rozvoj ČR

radim.srsen@gmail.com

+420 603 578 141

 

Ing. Jan Šafařík, MBA – náměstek hejtmana Olomouckého kraje

j.safarik@olkraj.cz

585 508 822; +420 725 715 377

 

PhDr. Radim Kašpar, MBA – ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

kaspar@hkol.cz

+420 727 923 131

 

Petr Kapounek – předseda Komise pro informatiku a SmartRegion ROK

petr.kapounek@pirati.cz

+420 774 444 725

 

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA – prorektor Univerzity Palackého Olomouc

michal.malacka@upol.cz

585 631 010; +420 733 690 690

 

Mgr. Tomáš Dostál – RIS 3 manažer

dostal@inovaceok.cz

+420 702 110 917

 

Administrace

Eva Schwarzová

e.schwarzova@olkraj.cz 

585 508 845; +420 720 403 124


Poslední změna 22. 03. 2024 10:37:17