Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

Projekt s názvem „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“ (SA OK) realizoval Olomoucký kraj v partnerství se sdružením OK4Inovace (od roku 2020 přejmenováno na Inovační centrum Olomouckého kraje) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

Hlavní cíl projektu: Posílení spolupráce mezi regionálními aktéry s cílem akcelerace rozvoje inovačního prostředí v regionu, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti, inovační výkonnosti a finančního růstu firem z Olomouckého kraje ve vazbě na kvalitní výzkum a školství.

Realizované aktivity v rámci projektu:

 • Základní tým
 • Mapování
 • Vzdělávání
 • Asistence
 • Propagace
 • Řízení projektu

Cílové skupiny projektu:

 • Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
 • Pracovníci výzkumných organizací a VŠ
 • Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
 • Studenti VŠ
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Žáci SŠ, zájemci o studium na VŠ

Celková finanční alokace na projekt: 16 249 575,00 Kč, 85 % způsobilých výdajů hrazeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, resp. Evropského sociálního fondu, zbývajících 15 % z rozpočtu Olomouckého kraje.


Poslední změna 24. 05. 2021 09:51:55