Archiv aktualit

10.09.2018 - Cestou soutěže k začátku podnikání

V pondělí 3. září 2018 se u příležitosti možnosti zapojení do projektu „Soutěž a podnikej“ konalo pracovní setkání platformy kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

05.09.2018 - Euroregion Glacensis pořádá konzultační den v rámci Fondu mikroprojektů

Konzultační den je určen pro žadatele, kteří plánují předložit projektovou žádost do 5. kola výzvy Fondu mikroprojektů v rámci prioritní osy 4, tedy do 30.9.2018. Konzultační den proběhne 10.9.2018 v sídle správce Fondu mikroprojektů – Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou.

31.08.2018 - Méně byrokracie, více možností. Kraj chystá nové podpůrné projekty

Olomoucký kraj chce ještě více zjednodušit čerpání dotačních titulů, které využívají vesnice, města, ale třeba i sportovní kluby a neziskové organizace. Programy, které hejtmanství plánuje vyhlásit příští rok, tak čeká řada novinek.

27.08.2018 - Pozvánka na Běh přátelství

Opolské vojvodství a Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika – Polsko srdečně zvou všechny sportovní nadšence na Běh přátelství a uniformovaných složek. Běh se uskuteční v sobotu 15. září 2018 na trase Głuchołazy - Zlaté Hory – Głuchołazy, start hlavního závodu je ve 14 hodin.

22.08.2018 - Mikroregiony se potkají v Hustopečích nad Bečvou

V pondělí 10. září 2018 se v městysu Hustopeče nad Bečvou uskuteční jubilejní dvacáté pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Akce je pořádaná ve spolupráci Olomouckého kraje a Mikroregionu Hranicko v rámci aktivit oddělení regionálního rozvoje. Akce se zúčastní hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk a náměstci hejtmana pan Ing. Jan Zahradníček, pan Ing. Milan Klimeš a pan Ladislav Hynek.

16.08.2018 - Konzultační dny pro žadatele Interreg V-A ČR-Polsko

Společný sekretariát Interreg V-A ČR-Polsko pořádá dva konzultační dny pro ty žadatele, kteří připravují projektové žádosti v prioritní ose 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

09.08.2018 - Výroční akce Interreg V-A ČR-Polsko

Dne 20. září 2018 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

26.07.2018 - Nový příklad dobré praxe na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL bylo jako výstup programu přeshraniční spolupráce s Polskem zveřejněno nové video o projektu „Železná cyklotrasa“, jehož cílem je spojení dvou částí pohraničí sítí cyklostezek, které jsou umístěny na nepoužívané železniční trati v partnerských obcích. Doporučujeme zhlédnutí žadatelům hledajícím inspiraci při přípravě projektových žádostí.

23.07.2018 - E – learning nástroje ESPON TIA 4. a 5. října 2018

Program ESPON 2020 pořádá ve dnech 4. a 5. října 2018 webový seminář zaměřený na nový nástroj pro hodnocení územních dopadů, tzv. TIA (Territorial Impact Assessment Tool). Cílem e-learningu je zvýšit povědomí a ukázat možnosti ex – ante analýzy možného dopadu a územních efektů konkrétní legislativy, politiky a směrnice (LPD – Legislation, Policy and Directive) na rozvoj regionů pomocí kontroly všech relevantních ukazatelů.

10.07.2018 - Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

03.07.2018 - Region se připravuje na čerpání dalších peněz z EU

Zástupci hejtmanství, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, církví a dalších organizací diskutovali o přípravě regionu na nové programové období EU po roce 2020.

18.06.2018 - Pracovní setkání platformy pro podporu polytechnického vzdělávání

Dne 6. 6. 2018 se uskutečnilo v Hotelu S-PORT ve Vésce pracovní setkání zástupců středních a vyšších odborných škol.

© Krajský úřad Olomouckého kraje