Archiv aktualit

19.09.2017 - Seminář k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu

Olomoucký kraj uspořádal v pondělí 18. září seminář pro žadatele k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj jako národního kontaktního místa programů Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE, Interreg EUROPE, ESPON 2020 a URBACT III předali účastníkům praktické informace k možnostem čerpání finanční dotace v rámci uvedených programů. Dále se s nimi podělili o zkušenosti z předcházejících výzev. V odpolední části semináře měli účastníci možnost shlédnout prezentaci týkající se Mezinárodního visegrádského fondu a seznámit se s aktuálními informacemi tohoto grantového programu. Seminář byl zakončen čtyřmi pěknými příklady dobré praxe již realizovaných projektů.

19.09.2017 - Soutěž „POŠLI ZÁMĚR – VYHRAJ STÁŽ“

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika – Polsko ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj vyhlásil soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Soutěž je určena žákům středních a studentům vysokých škol. Úkolem soutěžících je inspirovat se každodenními situacemi v česko-polském příhraničí a připravit jednoduchý projekt česko-polské spolupráce. Vítězové obou kategorií pro střední i vysoké školy se mohou těšit na hlavní cenu soutěže - placenou stáž v Centru pro regionální rozvoj v Olomouci.

12.09.2017 - Norské fondy a Fondy Evropského hospodářského prostoru v České republice

Dne 4. září podepsala Česká republika Memoranda o porozumění k Norským fondům a Fondům Evropského hospodářského prostoru s donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

11.09.2017 - Národní infoden ke 3. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro žadatele Národní infoden ke 3. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE, který se bude konat 12. října v hotelu Alwyn na Praze 8.

11.09.2017 - Mikroregiony se potkají v Dřevnovicích

V úterý 19. září 2017 se v obci Dřevnovice uskuteční v pořadí už devatenácté pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Akce je pořádaná ve spolupráci Olomouckého kraje a Mikroregionu Němčicko v rámci aktivit oddělení regionálního rozvoje.

17.08.2017 - Semináře na Krajském úřadě Olomouckého kraje /Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá/

Oddělení regionálního rozvoje připravilo pro ty, kteří chtějí získat aktuální informace k vybraným evropským programům, dva semináře pro žadatele.

04.08.2017 - Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2016 – 2018

Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2016 – 2018 je nyní dostupný i v tištěné podobě a současně jako jeden dokument v pdf.

04.08.2017 - Ministerstva připravují programy Norských a EHP fondů

Norské a EHP fondy vstupují v České republice do třetího programového období. Dne 24. července schválila Vláda České republiky Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021.

28.07.2017 - Seminář k výzvě Seed Money Facility - Interreg DANUBE

Jednotný sekretariát programu Interreg DANUBE otevřel registraci na seminář věnovaný výzvě Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu tzv. Seed Money Facility.

04.07.2017 - Do konce srpna zjišťuje hejtmanství zájem o kotlíkové dotace. Do ankety se dosud zapojilo 483 respondentů.

Anketní formulář, kde Olomoucký kraj zjišťuje zájem obyvatel regionu o druhou vlnu kotlíkových dotací, bude na webových stránkách k dispozici do konce prázdnin.

28.06.2017 - Harmonogram výzev programu Interreg V-A Česká republika – Polsko na rok 2018

Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil harmonogram výzev předkládání projektových žádostí v roce 2018

26.06.2017 - Vesnicí Olomouckého kraje roku 2017 se stala Vápenná

Zlatou stuhu v soutěži Vesnice Olomouckého kraje letos získala Vápenná. Obec, která je vstupní branou do regionu Rychleb směrem od Jeseníku, má 1250 obyvatel. Hodnotitelskou komisi zaujala nejen svým vzhledem, ale také třeba spolkovým životem či zpřístupněním turisticky zajímavých lokalit.

© Krajský úřad Olomouckého kraje