Archiv aktualit

07.12.2018 - Seminář zvýšil informovanost příjemců programu Interreg V-A ČR-Polsko

Dne 6. prosince uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro příjemce. Seminář byl určen těm, kterým Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil v měsíci říjnu spolufinancování projektu v oblasti spolupráce institucí a komunit nebo v oblasti vzdělávání a kvalifikace.

07.12.2018 - Přípravy na čerpání z Norských fondů v oblasti životního prostředí pokračují

Letošní podzim se pro Norské fondy nesl ve znamení příprav základních dokumentů, výměny zkušeností i navazování partnerství. V plném proudu je příprava dohody o programu, jejíž podpis je základním kamenem pro zahájení čerpání prostředků.

30.11.2018 - Fondy EHP - předběžné oznámení o otevřených výzvách v rámci Programu Zdraví

Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví oznamují záměr vyhlásit v polovině roku 2019 první výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví, který je realizován v rámci EHP fondů 2014 – 2021.

30.11.2018 - Seminář přilákal stovku zájemců o dotace

Více než sto účastníků z území Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje shlédlo prezentaci na semináři Možnosti podpory z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2019, který se uskutečnil ve čtvrtek 29. 11. 2018.

21.11.2018 - Řídící výbor Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City jednal o možnostech spolupráce v oblasti chytrých řešení

Dne 24. 10. 2018 se setkal řídící výbor Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City.

15.11.2018 - Výzva Interreg EUROPE Peer Review nabízí spolupráci

Výzva je vhodná pro organizace zodpovědné za provádění místních a regionálních politik, řízení strukturálních fondů apod. Máte zájem o rady jak nejlépe aplikovat svoji politiku? Chtěli byste se kontaktovat s jinými regiony a získat více informací o jejich postupech? Pokud ano, služba Interreg Europe Policy Learning Platform je tu pro vás. Do 31. října 2018 můžete poslat svoji žádost na experty.

15.11.2018 - Národní Info den ke 3. výzvě Interreg DANUBE

Program Interreg DANUBE pořádá dne 27. listopadu v ABF v Praze Národní Info den ke třetí výzvě předkládání návrhů, která bude brzy otevřena. Výzva bude omezena v některých Specifických cílech, jejich výčet naleznete v příloze „Specifikace výzvy“.

15.11.2018 - Workshop ke 4. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE

Dne 27. listopadu se v prostorách ABF v Praze uskuteční workshop, kdy v dopoledním bloku bude představen program Interreg CENTRAL EUROPE, jeho již realizované projekty a chystaná 4. výzva programu.

15.11.2018 - V programu Interreg V-A Česká republika-Polsko byl zveřejněn text výzvy v prioritní ose 3

Centrum pro regionální rozvoj ČR zveřejnilo text výzvy pro projekty v prioritní ose 3, kdy smyslem této prioritní osy jsou investice do vzdělání a kvalifikace. Předkládat projektové záměry je možné do 15.4.2019. Bližší informace naleznete v přiložené výzvě nebo na webových stránkách programu.

15.11.2018 - Metodický pokyn Řídícího orgánu

V sekci Příručka pro žadatele na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 2 Příručky pro žadatele verze 4. Přílohy, které jsou součástí tohoto Metodického pokynu, byly současně vloženy do příloh Příručky pro žadatele verze 4. Metodický pokyn upřesňuje způsobilost výdajů nebo veřejnou podporu.

14.11.2018 - Dvoudenní konference Evropská chytrá a sdílená města

V Praze se ve dnech 22. - 23. 11. 2018 uskuteční konference Evropská chytrá a sdílená města. Akce proběhne v Akademii veřejného investování (MMR), Pařížská 4.

13.11.2018 - Vychází listopadové číslo měsíčníku Olomoucký kraj

Nové číslo měsíčníku Olomoucký kraj vám představí učitelku mateřské školy z Jívové, kterou za záchranu dětských životů při dopravní nehodě vyznamenal prezident České republiky. Dovíte se v něm také, kam kraj letos rozdělil dotace a co plánuje podpořit příští rok. Svým návrhem se můžete zapojit do soutěže o krajskou stavbu roku.

© Krajský úřad Olomouckého kraje